If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Vrae vir 'n onderhoud

• HOEKOM: Hoekom het u XYZ studeer? Hoekom het u universiteit toe gegaan? Vertel my hoekom u universitet goe gegaan het.
• WAAR:  Waar kom u vandaan? Waar het u skoolgegaan? Waar wil u graag woon? ... werk? Waar woon u?
• WIE: Wie het u as kind beïnvloed? Wie is u held en voorbeeld vandag?
• WAT: Wat wil u graag studeer? Wat is u adres? Noem een of twee dinge wat baie vir u beteken.
• WANNEER: Wanneer is die beste tyd om te trou? Wanneer is u vakansie?
• VERTEL MY: Vertem my van u jeug.  ...u universiteitsjare; ... u familie.
• WAT SE: Wat se werk sal u graag wil doen?

You can prepare well since you will be asking the questions. But the answer might force you to take the discussion in a different direction, so be ready for that.

Leer iemand ken / Getting to know someone

Ontwikkel vrae gebasseer op die volgende: / Develop questions based on the following: