If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Kom ons praat weer Afrikaans

Kom ons praat weer Afrikaans!
Kom ons gee die tong van ons
'n kans
om weer te dans,
loshande te hang
oor die krans.
Kom ons laat die woorde klank,
woorde vir so lank
afgemaak as mank

Let tog wel
dat ek niemand wil vertel
van hoe die taal
'n genade dood moet sterf,
sal sterf
wil sterf.
Wragtig nee!
Daar was onreg in die naam van hierdie taal gepleeg
ons kan dit nie onder die mat inveeg
Ek staan op geen verhoog
om te betoog
dat ek met elke dialoog
net wil sien met 'n een-taal-oog!

Maar om hierdie taal te weeg
teenoor die onregte gepleeg
maak nie sin
want net sekeres het die taal gebruik
vir eie gewin.
Ander het die taal met moedersmelk ingekry,
het selfs hulle bevrydingstryd in hierdie taal gestry!
Ons kan dit nie vermy,
Afrikaans sal in ons gene bly!

Kom ons praat weer Afrikaans,
laat ons kinders dans,
loshande hang oor die krans
met onverbeterlike balans.
Kom ons vat die kans.
Kom ons praat weer Afrikaans!

Let's speak Afrikaans!
Let's give this tongue of ours
another chance
for a new dance
a let-it-hang-loose stance
a rock-ledge prance.
Let's listen to the language and its sound,
words for so long chained and bound
a language upon which were only frowned.

Please understand
I don't lead others by the hand
To think that our language
Has to be given a mercy killing,
will die
wants to die.
By jingo, no!
In the name of this language injustice was done
We cannot just forget it and carry on
I stand on no stage
and argue in rage
or at every dialogue pray
with a monolingual eye!

But to weigh this language on a scale
for the injustice it allowed to prevail
-- that is not sane
because only some used it to advance
their own gain.
Others received it through the milk of their mothers
And used it in the struggle towards freedom for brothers!
These facts we cannot keep pushing away,
Afrikaans is in our genes to stay!

Let's speak Afrikaans,
Let our children dance
a let-it-hang-loose stance
a balanced prance.
Let's take the chance.
Let's speak Afrikaans!