If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Slapend - Ontwaak

Slapend deur John Keats

 Slapend! O slaap ‘n wyle kort, pêrel wit!
En laat my kniel, en laat my tot u bid,
En laat my Hemelse seën gebied oor u oë,
En laat my adem in die gelukkige lug daarbo,
Wat ontvou en u oraloor betas,
Beloftes van my verslawing, my oorgawe,
My skielike aanbidding, my groot liefde!

Vertaling: Myra Lochner

Asleep by John Keats

 Asleep! O sleep a little while, white pearl!
And let me kneel, and let me pray to thee,
And let me call Heaven's blessing on thine eyes,
And let me breathe into the happy air,
That doth enfold and touch thee all about,
Vows of my slavery, my giving up,
My sudden adoration, my great love!
Ontwaak deur Myra Lochner
Vroulike reaksie op Asleep deur John Keats

 Ontwaak! O ontwaak ‘n wyle, verborge heer!
En laat my opstaan en sing tot u eer,
En laat my u hemelvreugde toeberei
En laat my hierdie wakker stond vashou,
Die oomblik as slaap sy raaiselkleed opvou,
Drink dan die heildronk tot verbintenis bly,
My passievolle oorgawe, my groot liefde!
Awake by Myra Lochner
A Feminine Response to Asleep by John Keats

 Awake! O wake a little while, dark earl!
And let me rise, and let me sing to thee,
And let me gift thee Heaven's joy, arise!
And let me hold this waking moment fair,
This moment when sleep lifts mysterious cloud,
Drink to our unison victorious this cup,
My passionate surrender, my great love!