If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Sy Sange op Haar Vingerpunte


sy gedigte roer in haar
die geur van die Tuin;
daardie Eerste Eden

suiwerder kan dit nie kom nie:
die Oog van God
die Ek van God
die Ja van God

sy kon haar verbly
in die niks:

om minder
en
minder te word -
gestroop tot die idee
in die voorbeskikte gedagte

"En God het die mens geskape na sy beeld
na die beeld van God het hy hom geskape
man en vrou het Hy hulle geskape"

om die onuitgesproke woord te wees
geborge binne die Woord
beskermd binne die heilige hart
gestring binne sange van sterre:

God in man in vrou in God

met die wegvee van haar trane
bloei daar blomme
op haar vingerpunte
in lewende water

lelie-hande lig
hou die hemele
en musiek oorvloei
die uitspansel


his poetry stirred in her
the fragrance of the Garden;
that Eden First

purer it cannot get:
than the Eye of God
the I of God
the Aye of God ...

she delighted
in nothingness:

to become lesser
and
lesser -
stripped to the idea
in the predestined mind

"So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them."

to be the unuttered word
safely within the Word
shielded within the holy heart
stringed within songs of stars:

God in male in female in God

she wiped away her tears
upon her fingertips
flowers blossomed
within living water

lily hands lifted
holding the heavens
and music flooded
the skies

his poetry stirred in her
the fragrance of the Garden;
that Eden First

purer it cannot get:
than the Eye of God
the I of God
the Aye of God ...

she delighted
in nothingness:

to become lesser
and
lesser -
stripped to the idea
in the predestined mind

"So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them."

to be the unuttered word
safely within the Word
shielded within the holy heart
stringed within songs of stars:

God in male in female in God

she wiped away her tears
upon her fingertips
flowers blossomed
within living water

lily hands lifted
holding the heavens
and music flooded
the skies