If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

    Dit was toe dat die gemors begin het: Loekie het in die gat geval. Dit was 'n groot en diep gat wat mans gegrou het om vir die kinders 'n swembad te bou op die plaas omdat dit vreeslik warm is in Afrika. 'n Swembad begin met 'n diep, diep gat. Net daar val Loekie toe: karplaks in die gat omdat hy laf was en oor 'n klip wou spring. Boems; tot onderin die gat en hy rol af tot onder en daar sit hy en huil tussen al die grootmense mans wat die gat grawe. Loekie is mos onsigbaar en die mans kan hom nie sien nie.
    Toe Lien van die ballet af kom, was Anli by die hek. Sy kon nie vir Mamma Reet vertel hoekom sy huil nie. Toe knoop sy maar haar vingers agter haar rug en vertel 'n groot-groot jok oor 'n seer toon.
    Eers na almal gekookte kos geëet het, met slap geel pampoen en liggroen boontjies, kon hulle vir Loekie gaan help. Dit was 'n swaar en lang etenstyd.
 
•5•
    It was then that the big mess started: Loekie fell into the hole. It was a big and deep hold that men dug to make a swimming pool for the kids because it is very hot in Africa. A swimming pool starts with a deep, deep hole. Just there then Loekie fell -- kahdoof! into the hole because he was silly and tried to jump over a rock. Kahdoof, to the bottom of the hole and he rolled down, and there he sat and cried among all the grown-ups that dug the hole. Loekie is invisible remember, and the men could not see him.
    When Lien came back from ballet, Anli was at the gate. She could not tell her mom why she was crying. Then she crossed her fingers behind her back and told a big lie about a sore toe.
    Only after everybody had eaten the cooked food, with mushy yellow pumpkin and light green beans, could they go help Loekie. It was a long and heavy meal time.
 

    Loekie was intussen alleen in die swembad gat, omdat al die werkers ook gaan eet het. Hy het vreeslik gehuil. As leeus huil word hulle oortjies heeltemal plat en as hulle te lank huil staan hulle oortjies nooit ooit weer regop nie. Regtig.
    Die kinders moes baie gou aan 'n plan dink want iemand sou later die middag sement in die gat begin gooi om die swembad klaar te bou. Ben het onder in die gat gaan sit en vir Loekie begin kielie sodat hy kon ophou huil. Die twee dogtertjies het gou gaan lang planke haal sodat Loekie daarteen kon opklim. Dit was 'n baie, baie goeie plan. Ai, wel, dit het na 'n goeie plan geklink. Want Loekie wou nie op die planke loop nie omdat hy te bang was. Daar het dik blou reënwolke opgekom en die blitse het begin slaan. Loekie het harder begin huil en Anli ook, want sy was baie bekommerd oor haar liefie-leeu. En sy was bang vir die weerlig. Toe klim sy in die gat en gaan lê op Loekie se rug. Toe huil hulle saam. So baie trane dat dit sy voorpoot papsopnat gemaak het. Die eerste reën druppels het begin val.
 
•6•
    Meanwhile Loekie was the only one in the swimming pool hole, because all the other workers went to eat. He was crying terribly. When lions cry they flatten their little ears and when they cry too long their ears will never stand up straight again. Seriously.
    The children had to think of a plan fast, because later that afternoon someone was going to start pouring cement to finish building the swimming pool. Ben went to sit down in the hole and started to tickle Loekie so that he could quit crying. The two little girls quickly went to fetch long planks so that Loekie could climb out on them. It was a very, very good plan. Oh, it sounded like a very good plan. Because Loekie did not want to walk on the planks because he was scared. Then thick dark blue clouds gathered and the lightning started to strike. Loekie started to cry just louder and so did Anli, because she was worried about her beloved lion. And she was scared of the lightning. Then they cried together. So many tears that his front paw because sopping wet. The first rain drops started to fall.