If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Moedertaal

Moedertaal
Kind, as djy wil regte Afrikaans praat, doenit!

Dis waam mamma jou lat opleerit;
kritisaais skrywers wat skryf
soes mamma praat,
maa moenie ve'wag
mamma moe nou change nie.

Gedig in Kaaps deur Peter Snyders

Moedertaal
Kind, as jy goeie Afrikaans wil praat, doen dit!

Dis hoekom mamma jou laat leer het;
kritiseer skrywers wat skryf
soos mamma praat,
maar moenie verwag
mamma moet nou verander nie.

Vertaling in Afrikaans deur Johan van Breda

Moedertaal
Kind, wil je Algemeen Beschaafd gaan
praten, doe het!

Daarvoor heeft mama je laten leren;
hekel schrijvers die schrijven
zoals mama praat,
maar je mag niet verwachten
dat mama zal veranderen.

Vertaling in Nederlans door Jan Deloof
Moedertoal
Keend, as ge goed Nederlands wilt lere
proate, doeget!

Doarveur he'k-oe loate leere;
bekritiseert de schreevers die
senreeve
zo-as jullie moeder prot,
mar ge moet nie verwachte
de jullie moeder naa nog veraandert.

Vertaling in Tilburgs door Lauran Toorians