If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Meisie veldmuise

Twee meisie veldmuise sit elkeen met 'n pakkie kaaskrulle en praat oor hul kêrels.

Die een meisie muis haal 'n foto van haar kêrel uit en wys dit vir haar vriendin. (Dis 'n pragtige mannetjies muis met donker strepe oor sy breë skouers en 'n oop gesig.)
"Sjoe, maar hy's nogal 'handsome'!", sê die vriendin, "maar laat ek jou wys hoe my kêrel lyk", sê sy terwyl sy 'n foto uit haar handsakkie haal.

"My dinges, maar dis dan 'n vlermuis!" sê die ander vriendin onthits.

Geskok gryp sy die foto terug, kyk daarna en roep uit: "Die blikskottel!" "Hy vertel al die tyd vir my hy's 'n pilot !!!"

Two girl fieldmice each sit with a packet of cheese curls and chat about their boyfriends.

The one girl mouse pulls out a photo f her boyfriend and shows it to her friend. (It is a beautiful male mouse with dark stipes over his broad shoulders and an open face)
"Wow, but he's quite handsome!", says her friend, "but let me show you how my boyfriend looks", she says while she pulls a picture from her little handbag.

"My gosh, but that is a bat!" says the other friend, clearly bothered.

Shocked she grabs the photo back, looks at it and exclaims: "What a rascal!" "He told me all along he is a pilot !!!"