If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Dickie se Lied

Dickie is skaars dertien
sy maak haar lippies rooi
sy't lankal al haar lappop
op die ashoop weggegooi
Dickie rook 'n camel
sy skink 'n glasie wyn
sy sê dit maak die stemme stil
al proe dit soos asyn

en Dickie sê sy's eensaam
Dickie sê dis laat
Dickie sê dis tyd dat ek weer huistoe kom en praat
oor dinge wat verby is
en dinge wat gebeur
die dinge wat op loer lê
net buitekant haar deur

Dickie suig op Veertien
soet dagga uit 'n pyp
sy dans alleen vir niemand
haar mond is oop en ryp
Dickie staan op agtien
verwese in die straat
sy's uitgeleef en deurmekaar
sy bly aanhoudend praat

en Dickie skryf sy's eensaam
Dickie skryf dis laat
Dickie skryf dis tyd dat ek weer huistoe kom en praat
oor dinge wat verby is
die dinge wat gebeur
die dinge wat op loer lê
net buitekant haar deur

Net Dickie sien die ouman
net Dickie hoor hom roep
sy's tien jaar oud en hardloop weg
vir sy hand op die stoep
Ieman het 'n lappop op die ashoop weggegooi.
Sy was gedaan en stukkend
geskeur en nie meer mooi nie
'n Traan loop oor haar lappop wang
want dit begin te reën
en daar lê sy ou lappoppie
op die ashoop so alleen.

Dickie drink op twintig
'n laaste bitter pil
haar arms om 'n teddiebeer
haar lyf is jonk en stil.

Dickie is scarcely thirteen
she makes her lips red
long since she has tossed
her rag doll on the trash heap
Dickie smokes a camel
she pours a glass of wine
She says it quiets the voices
even though it tastes like vinegar

en Dickie says she's lonely
Dickie says it's late
Dickie says it's time I come home and talk
'bout things past
and things that are happening
and things just ahead (peeking)
just outside her door