If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Die Onverkrygbare

ek koop 'n rok van crêpe-de-chine
met vingers op die tikmasjien     

met goeie kos en ligte dop
sal iemand gou as vriend ontpop     

met verse oor die graf en stof
koop ek vir my 'n rantsoen lof     

jou liefde kan ek myne noem
met mooimaakgoed en warm soen     

kon ek verkry met geld en spel
die wyster wat die ure tel!

I buy a dress of crêpe-de-chine
with fingers on my typewriter     

with good food and a light drink
wil somone pop up as a good friend     

with verses about the grave and dust
I buy myself a supply of praise     

your love I can call my own
with makeup and a warm kiss     

I could obtain with money and play
the hands of the clock that counts the hours!