If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Hoenderhaan

Laatnag het die reuse maan
Die kerk se klok verlig
En toe sien ek die hoenderhaan
Met glinsterstrepe oor sy rug

En nooit, nog nooit
Kon ek hom kry om ook na my te kyk nie
Dis óf, sy stert
Óf dis die sy van daardie hoenderhaantjie

Van toe af vroeg op my balkon
Nog voor die oggendbriesie waai
Gaan staan ek daar en kyk vir hom
Maar telkens is hy weggedraai

En nooit, nog nooit
Kon ek hom kry om ook na my te kyk nie
Dis óf, sy stert
Óf dis die sy van daardie hoenderhaantjie

Een môre toe ek opstaan
En die blindings van my venster lig
Toe sien ek weer die hoenderhaan
Met sonstrepe oor sy gesig
En lag ek want ek kyk na hom
Die eerste keer in jare kyk hy terug

Nog nooit
Kon ek hom kry om weer na my te kyk nie
Dis óf, sy stert
Óf dis die sy van daardie hoenderhaantjie

Laatnag het die reuse maan
Die kerk se klok verlig
En toe sien ek die hoenderhaan
Met glinsterstrepe oor sy rug
En kyk ek na die hoenderhaan met glinsterstrepe
Oor sy rug
Want nooit, nog nooit
Kon ek hom kry om weer na my te kyk nie
Dis óf, sy stert
Óf dis die sy van daardie hoenderhaantjie

En nooit, ja nooit, nog nooit

Late night, the giant moon
Illuminated the church bell
And then I saw the rooster
With shimmering lines over his back

An never, never ever,
Could I get him to look at me
It's either his tail
Or it is the side of that little rooster

From early on my balcony
Even before the morning breeze blows
I go stand there staring at him
By repeatedly he is turned away

And never, never ever
Could I get him to also look at me
It's either his tail
Or it is the side of that little rooster

One morning when I got up
And lifted the blinds by my window
I saw the rooster again
With rays of sun on his face
And I laugh because I look at him
The first time in years he stares back

No never
Could I get him to look at me again
It's either his tail
Or it is the side of that little rooster

Late night the gain moon
Lit up the church clock
I saw the rooster
With glistening lines over his back
And I stare at the rooster with the shiny stripes
Over his back
‘Cause never, never ever
Could I get him to look at me again
It's either his tail
Or it is the side of this little rooster

And never, yes, never ever