If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Omdat Ek van jou Hou

Storme sal ek trotseer
Hitte, en bitter koue
Niks kan my nou, nog keer
Omdat ek van jou hou

Berge kan ek versit
Ek verdra elke byt en knou
Niemand sal my dit belet
Omdat ek van jou hou

Vroeër was ek op, hierdie plek, verlore
Ek het nie geweet nie, waar dit my, ooit sal bring

Rykes mag maar ryk wees
Vol waansin en vol berou
Nooit sal ek dit beny nie
Omdat ek van jou hou

Vroeër was ek op, hierdie plek, verlore
Ek het nie geweet nie, waar dit my, ooit sal bring     

Niks kan my hart nog breek nie
Niks maak my hart weer bang nie
Selfs nie jou kwaaiste kyk nie
Omdat ek van jou hou

Storms I will conquer
heat, and bitter cold
Now nothing can stop me
Because I like you

Mountains I can transpose
I endure every bit and bruise
No one will forbid me
Because I like you

Earlier I was lost at this place
I did not know to where it would bring me

The rich may be rich
full op presences and filled with sorrow
Never will I be envious of that
because I like you

Earlier I was lost at this place
I did not know to where it would bring me

Nothing can break my heart anymore
Nothing will make my heart scared anymore
Not even your worst stare
Because I like you