If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Suikerbossie

Ik laat het noorden achter mij
De lage vlakte achter mij
Ik laat mijn land voor wat het is
Mijn huis, mijn haard en mijn bezit

Ik volg het spoor van oude schepen
Ver voorbij de evenaar
Ik volg het spoor van wie mij lief is
Zo heeft mijn hart de koers bepaald

Want Suikerbossie ek wil jou hê
Suikerbossie ek wil jou hê
Suikerbossie ek wil jou hê
Wat ook jou ma daarvan sal sê
Dan loop ons dalk so onder deur die maan
Loop ons dalk so onder deur die maan
Loop ons dalk so onder deur die maan
Ek en my suikerbossie saam

Ek soek van die oggend tot die aand
En ik weet dat zij ergens moet bestaan
Ek soek van Mpumalanga tot die Kaap
En als het moet dan loop ik naar de maan

Want Suikerbossie ek wil jou hê
Suikerbossie ek wil jou hê
Suikerbossie ek wil jou hê
Wat ook jou ma daarvan sal sê
Dan loop ons dalk so onder deur die maan
Loop ons dalk so onder deur die maan
Loop ons dalk so onder deur die maan
Ek en my suikerbossie saam

Kursief=Nederlands

So did my heart determine the course
I leave the north behind me
The low lands behind me
I leave my country for what it is
My home, my hearth, and my possessions

I follow the trail of old ships
far past the equator
I follow the trail of what is lovely to me
So did my heart determine the couse

'cause Sugarbush I want you
Sugarbush I want you
Sugarbush I want you
Whatever your mom will say about it
Then maybe we pass like this under the moon
Maybe we pass like this under the moon
Maybe we pass like this under the moon
I and my Sugarbush together

I seek from morning till night
And I know that she must exists somewhere
I seek from Mpumalanga to the Cape
If it has to I'll walk to the moon

'Cause Sugarbush I want you
Sugarbush I want you
Sugarbush I want you
Whatever your mom will say about it
Then maybe we pass like this under the moon
Maybe we pass like this under the moon
Maybe we pass like this under the moon
I and my Sugarbush together.