If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Meisie van my Drome

Sy staan daar alleen in die hoek van die skuur
Sy kyk op na my en knip met haar oog
My hart klop al vinniger en voel soos vuur
Haar lyfie is te fraai en ek bly net sommer hier

Ek stap ‘n bietjie nader en kyk haar in die oë
Ek weet nie eers of, .. is ek werklik haar soort
In my wil ek graag ‘n bietjie liefde hê
Ek vat haar aan haar hand en sy weet wat ek wil sê

KOOR

Vat vannaand ‘n kans en kyk wat gebeur
Kom saam met my na die son en die see
Kom saam met my waar ons harte ons lei
Daar sal ek al jou drome vir jou kan kry

Die meisie van my drome vra nie baie vrae
Sy ken haar eie hart en weet dit sal nie pla
Sy stap nader teen my en fluister haar naam
Die meisie van my drome vat my hart toe saam

Binne my weet ek dat daar is plek vir haar
Binne haar weet sy dat daar is plek vir my
Sy sal verewig hier in my arms bly
Die meisie van my drome se hart het ek gekry

KOOR

She stands there alone in the corner of the barn
She looks up at me and winks with her eye
My heart beat faster and feels like fire
Her figure is cute and I am staying right here

I walk a little closer and look her in the eye
I don't even know, ... am I really her type
Inside my I really want a little love
I take her by her hand and she knows what I want to say

CHORUS

Take a chance tonight and see what will happen
Come with me to the sun and the sea
Come with me to where our hearts will lead
There I will be able to get you all your dreams

The girl of my dreams do not ask many questions
She knows her own heart and knows it will not be bothered
She walks closer and whispers her name
The girl of my dreams then took me with her

Inside me I know there is a place for her
Inside her she knows there is a place for me
She will stay here in my arms forever
I got the heart of the girl of my dreams

CHORUS