If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Vlug 447

By firma X in Frankryk
het die werksjaar se top presteerders
geïndig met
'n verdienstelike vakansie in Rio
en die kinders by familie en vriende.

Air France, Parys - Rio.

Air France, Rio - Parys,
terug na hul wagtende gesinnetjies.

... en toe; die sein verdwyn

Die nuus - die soektog - die drywende bewyse - die skok.
Eindig 228 lewens: tragies en hulpeloos

Ruk die nuus ons, al was hulle vreeemdelinge;
die tragedie van die agtergeblewenes: die wesies,
die verslae familie en vriende, ma's en pa's en werksgenote.

Soos duisende tragedies in die verlede,
gaan die ene ook vervaag,
maar dan vra ek myself af -
het ek, en doen ek my bes:
om genesing en verligting te bring
waar ek kon en kan?

Flight 447

At firm X in France
the year's top performers
ended with
a well-deserved vacation in Rio
and the children at family and friends.

Air France, Paris - Rio.

Air France, Rio - Paris,
back to their little ones in waiting.

... and then; the signal's gone.

The news - the search - the floating proof - the shock.
Ended 228 lives: tragic and helpless.

The news shook us, even though they were strangers;
the tragedy of those staying behind: the orphans;
the shook-up families and friends, moms and dads and colleagues.

Like thousands of tragedies in the past,
will this one fade as well,
but I ask myself -
did I and am I doing my best:
to bring healing and relief
where I could and can?