If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Hy.

Hy het geweet dit was daar --
dat in ons, in elkeen van ons
is 'n weerklank, 'n eggo, 'n eie
van ons Skepper.

Met respek, met geloof en met grootse geduld
het hy
het hy elkeen se geestelike skat
deur hul stemme ontbloot.

Met 'n stem wat uitroep, met 'n stem wat juig!
met 'n stem wat fluister, en innig ween.
Met stemme wat saam eer, saam verenig in geloof
het sielestemme wat bedend vra en strelend vertroos
elk gees en hart met liefde omvou.

Want hy
hy het geweet,
die stemme moet in sielesdieptes weerklink,
tot in die been, die murg en die fynste weefsel sink --
om as 'n hemelse vredesalf genesing bring
vir die leed van verskeuring, onmin, en misbruik,
van onmag en vele onnoembare letsels van die duister.

Met sagtheid, teerheid en suiwere bede, het die Goddelike klank
alleenlopers, gewondes, ontmoedigdes, en verlatenes teruggekeer --
Verteder.   Bemin.   Aanvaar.   Herbeaam en genees.

Met sy delikate talent vir gevoelens en sang
het hy geweet
het hy geweet watter seëning,
watter wonder van vernuwing lê daar in
die stemme wat hoop,
dié stemme wat glo,
hierdie stemme van liefde.

Dis so lekker
Die aandgeselsies
Ons vriende en ek.

en wierook die oomblik smee,
lag en musiek tot die kerse uitbrand.
Lank reeds het die stad gaan rus.

Traag keer ons terug na die lewensweg,
“Wel, môre is.....dis reeds vandag.
Goeienag”.      

Dis so lekker
Die aandgeselsies
Ons vriende en ek.