If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

The Gerund and Participle

Afrikaans makes it easy. If a verb becomes a noun, an adverb or and adjective, it is a deelwoord in Afrikaans.

Examples:

The boy sings. (Verb)
The singing boy wins the competition. (Participle - The verbal singing is an adjective, describing the noun 'boy')
Singing is important to your heart. (Gerund - The verbal is used as a noun.)

A gerund is the noun form of the verb and the participle is an adjective form of the verb to modify nouns or pronouns. They both are deelwoorde :-)

Participles:   • Present --  The speaking puppet draws in the crowds.      • Past  --  His spoken words are still with us.

Reference:

Present Participle

Using the Onvoltooide Deelwoord, you add -ENDE to most verbs to do the job.

Examples:

 • hoor > horende;
 • eet > etende;
 • sing > singende,
 • sit > sittende;
 • slaap > slapende;
 • werk > werkende.

Other (sometimes slightly irregular formations):

 • vlieg > vlieënde;
 • vlug > vlugtende;
 • vra > vraende.

This might be good for you to review short and long vowels, because this directly impacts spelling. (Click here to access the long-short vowels in a separate tab, so you will not lose your place here.) As with forming plurals, forming gerunds requires you know about long and short vowels to get the spelling straight.

Past Participle

Using the Voltooide Deelwoord. Afrikaans comes from medieval Dutch, where verbs (like in English and German) had strong forms. Speak>spoke; sing>sang; fly>flew; etc. Afrikaans eliminated the strong form for verbs, but in the gerund form, some do remain.

Irregular - Voltooide Deelwoord Examples:

 • spoken word > gesproke woord;
 • giet (pour, cast) > gegote. Regular past gerunds get the GE- prefix and a -DE/-TE suffix.


Regular - Voltooide Deelwoord Examples:

 • las (join) gelaste; 
 • pas (fit) > gepaste;
 • koop (buy) > gekoopte;
 • kap (chop) gekapte;
 • hersien (review) > hersiene [note: prefixed verbs do not ge the GE-.]

More examples

  • buig
   - Maak die gebuigde spykers reguit.
   - Ons wag met geboë hoofde.
  • slyp
   - Die geslypte mes is nou skerp.
   - Die geslepe diewe steel geld by die bank.
  • bederf
   - Die bederfde vrugte word weggegooi.
   - Die bedorwe kinders is nie dankbaar vir my geskenkie nie.
  • skink
   - Die geskinkte drankies kan nou bedien word.
   - Die beskonke man het die alkohol in sy hand.
  • verskrik
   - Die verskrikte diere hardloop weg.
   - Almal is bang vir die onverskrokke vegter.
  • breek
   - Die gebreekte kar werk nie.
   - Sy kind is doon. Hy het 'n gebroke hart.
  • bind
   - Die gebinde stokke is nou baie sterk.
   - Met alkohol het hy 'n gebonde lewe.
  • bespreek
   - Daat is 2 onbespreekte sitplekke.
   - Sy onbesproke gedrag het groot probleme veroorsaak.
  • krimp
   - Die gekrimpte broek pas my nie meer nie.
   - Die bekrompe leier wil nie nuwe idees hoor nie.
  • suip
   - Die versuipte diere lê in die rivier.
   - Die besope man lê onder die boom en slaap.
  • swel
   - Hy het 'n geswelde enkel en nou kan hy nie loop nie.
   - Hy het die prys al twee keer gewen en nou het hy geswolle hoof.

   Also:
  • oordryf > oordrewe
  • verbied > verbode
  • doen > gedane
  • herwin > herwonne
  • skend > geskonde

Practice: