If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Soveel jare se gevoelens deur jou lyf
Kruppel maande wat klop aan jou hart se deur

KOOR

Dis daar waar die son en die maan ontmoet
Dis daar waar die maan die sterre groet
Dis daar waar die aarde terugkeer na bloed

Maar jou dans is ‘n sondeval
Jou glimlag verbyster my
Jou dans is ‘n swanesang vir my...vir my

Wentel deur my melkweg as jy die toekoms wil sien
Kom drentel deur my gang as jy wil omkyk en raaksien

KOOR

Kom stap in my skoene as jy my pad wil verstaan
Kom haal vir my asem as jy my hart wil ken

KOOR

The feelings of so many years through your body
Cripple months that knock at the door of your heart

CHORUS

This is where the and the moon meets
This is where the moon and the starts greet
This is where the earth returns to blood

But your dance is like a falling in sin
Your smile leaves me in awe
Your dance is a swan song to me...to me

Orbit through my milky way if you want to see my future
Come stroll in my hallway if you want to look around and see

CHORUS

Come walk in my shoes if you want to understand
Come breathe for me if you want to understand my heart

CHORUS