If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

soos wind oor 'n blaar
soos 'n veertjie, sommer maar
as mense met jou mors, 
as jy vies is, of nors,
is ek daar

soos die lente elke jaar
soos 'n wit bloeiselblaar
as jy moeg is en verniel is, 
soos 'n kaggel vir die siel 
is ek daar

Lewe jou lewe, my engeltjiekind
altyd gerus, ek is daar in die wind
jy kan my nie sien nie
maar ek dink tog jy ken my
altyd gerus in die weer en die wind
lewe jou lewe, my engeltjiekind

as die stormwind waai
en die blitse begin laai
as die onweer jou tref 
moet jy besef ek is net 
om die draai

wie gaan jou bewaar
as jy dink daar's gevaar
as jy koud kry of bang is, 
soos die asem teen jou wang 
is ek daar

Lewe jou lewe, my engeltjiekind
altyd gerus, ek is daar in die wind
jy kan my nie sien nie
maar ek dink tog jy ken my
altyd gerus in die weer en die wind
lewe jou lewe, my engeltjiekind

is dit 'n ou-ou goue blaar
waarna jy so sit en staar
dis net kinders wat luister 
as blare begin fluister 
vir mekaar

woorde en musiek: Richard van der Westhuizen

like wind over a leaf
like a feather, just like that
when people mess with you
when you are ticked off, or grouchy
I am there

like spring every year
like the white blossom leaf
when you are tired, and damaged
like a fire place for the soul
I am there

Live your life, my angel child
always at peace, I am there in the wind
you can't see me
but yet I think you know me
always at peace in the weather and the wind
live your life, my angel child

when the storm winds blow
and lightning begins to load
and bad weather hits you
you have to realize I am just
around the corner

who will protect you
when you think there is danger
when you are cold, or scared,
like breath against your cheek
I am there

Live your life, my angel child
always at peace, I am there in the wind
you can't see me
but yet I think you know me
always at peace in the weather and the wind
live your life, my angel child

is it an ancient-old golden leaf
that you are staring at
it is only the children that listen
when leaves begin to whisper
to each other