If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Met Heilige Hande

Heer, u wat Lewe telkens weer  
in aansyn roep en in die binnewande  
van die moeder heimnisvol beheer,  
vorm tog met heilige hande  
sy lyfie, voetjies hart en brein,  
en sal u hom en haar  
sélf verlos, u lig oor hul laat skyn  
wanneer sy baar?
 
En leer hom later op u steun,  
want my dogter dra in haar  
‘n babaseun.