If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

    Die kinders het natuurlik nie vir hulle mamma en pappa vertel dat hulle 'n leeu het nie. Die Mamma Reet en Pappa Hans sou bang wees die wilde dier vreet hulle kinders op! Ook sou hulle in elk geval gedink het dat Loekie nie kan praat nie, want grootmense weet partykeer niks. Loekie sou ook in elk geval nie met hulle gepraat het nie, want al sy stories en speletjies was net vir kinders. O, en hy kon die mooiste stories vertel.
    Elke oggend, net na die kinders hulle pap klaar geëet het, het Loekie hulle by die tweede groot boom in die bos gekry. Hy kon in die boom klim en op 'n tak lê sodat die werkers van die plaas of grootmense hom nie sou sien nie.
    As die kinders eers saam met hulle leeu was, het iets wonderliks gebeur. Van die eerste dag af: Hy het onsigbaar geword. Al die kinders het geweet dit was omdat Lien die eerste dag op sy stert getrap het en hulle toe elke dag die seerplekkie met dik modder gedokter en gesmeer het. Want sien, dit het Loekie se toorplekkie geword. Regtig. 'n Perfekte toor-kolletjie. Want sodra mens daar aan sy stert gevryf het, was hy onsigbaar en kon hy praat. En Loekie kon baie laf lag.
 
•3•
    Of course the children did not tell their mother and father that they had a lion. The Mamma Reet and Pappa Hans would be scared that the wild animal would eat their children! And in any case they would have thought that Loekie could not speak, 'cause sometimes grown-ups know nothing. In any case, Loekie would not have talked with them, 'cause all his stories and games were just for kids. O, and could he tell the most beautiful stories.
    Every morning, just after the kids had eaten their porridge, Loekie waited for them by the second big tree in the bush. He could climb into the tree and lay on a branch so that the workers from the farm and the grown-ups would not see him.
    Once the children were with their lion, something most wonderful happened. From the first day onwards: He became invisible. All the children knew that it was so because Lien stepped on his tail on the first day and from then on, every day they doctored and smeared that wound with thick clay, because you see, it became Loekie's magic place. Seriously. A perfect little magic spot. 'Cause as soon as someone rubbed his tail, he because invisible and could talk. And Loekie could laugh really silly.
 

    Een oggend moes Anli en Ben alleen met Loekie speel want Lien was by die ballet. Hulle het eers vir Loekie op die swaai laat swaai, want hy het daarvan gehou om hoog gemaak te word. Toe het hulle hom vir 'n rukkie in die kruiwa gestoot.
    Met Loekie in die kruiwa het hulle by Horrel en Grompie, die twee toktokkies, gaan kuier. Want Horrel het die vorige dag begin hik en hik en hik en almal was bekommerd oor haar. As toktokkies hik, hou hulle aan met omval. Ja, regtig. En dis baie swaar vir 'n toktokkie om weer regop op sy voetjies te staan.
 
•4•
    One morning Anli and Ben had to play alone with Loekie because Lien went to ballet. First they loaded Loekie onto the swing, 'cause he liked it when they pushed him high. Then they pushed him around for a while in the wheelbarrow.
    With Loekie in the wheelbarrow, they went to visit the two beetles, Horrel and Grompie. 'Cause Horrel started with the hiccups the day before, and they were all worried about her. When beetles have the hiccups, they keep falling over. And it is very difficult for them to get back on their feet again.