If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Fortuinverteller

I

Jy nooi my na binne, na jou donker karavaan;
met die reuke van wierook trek jy my aan.
Kan die rinkels van juwele, my vir 'n oomblik laat rus
die swaai van jou heupe my stadig-stadig sus.

II

Ek sit my voete op jou kussing, my kop agteroor
ek soek 'n antwoord in die donker, spirale van jou oë.
Jou vingers streel my saggies, steel die spanning uit my lyf.
Jou parfuum en droë blare, laat my tydelik wegdryf

III

Die son kom op, dis môre, alles is verklaar.
My lewenslyn -- gebroke, my kaarte deurmekaar.
Ek vat die pad soos altyd, soek kos en 'n dop.
Vir 'n oomblik nog bedwelmd, teen die duiwels in my kop.

REFREIN

Jy sê jy ken die toekoms
Jy kan dit duidelik lees
Kaarte en kristalle sê wat die uitkoms kan wees.
Ek gee jou my palm, jy lees my lewenslyn.
Maar weet jy my verlede, het lank reeds verdwyn.
Hierdie woorde en sinne het ek iewers geërf,
maar die taal wat ek praat het lank reeds gesterf.
Ek het eendag vergeet, waar kom ek vandaan.
Waar my huis is, my land is, of die klank van my naam.

I

You invite me inside, to your obscure caravan;
with flavours of incense attracting your man.
Could your bangles and your jewels, grant me a moment of peace
with the swing of your hips a slowly soothing swish.

II

I place my feet atop your cushion, my face to the skies
searching for answers in that darkness - the spirals of your eyes.
Your fingers stroke me gently, move stress from body and mind.
Your perfume and parched leaves, for a moment so kind.

III

The son rises, its morning, all have been explained
My lifeline - - now broken, my cards all been detained.
I set off as usual, for food and booze again
For the moment still smashed, by the devils in my brain.

CHORUS

You say you know the future
you can read it so clearly
with your cards and your crystals you say what the outcomes may be.
I give you my palm, and you read my lifeline
but do you know that my past, is no longer mine.
With these words and these verses from somebody's will
but the tongue that I speak had long since gone still.
Once I had forgotten the place whence I came
Where my home is, my land is, or the sound of my name.

- Music and Lyrics by Andries Bezuidenhout.