If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Ek Verlang

Ek dink aan Pa en ma
Die swaar wat julle dra
Ek wens ek kon daar wees
Vir ondersteunings gees

Die pond is sterk my kind
Jy moet maar liewer bly
Maar ek verlang so erg
na Suid-Afrika

O, as die winter hier in London
In my vel kom kruip
Dan stry ek swaar teen my gemoed
Ek wil so graag hier uit

Ek dink vrek erg aan onse berge
En my jeugdigheid
Ja ek verlang vanaand
na Suid-Afrika

Was jy dan stom gewees
Jy het my tog verraai
Ek was so vêr gewees
Af van jou pinkie gedraai

Ek lag as ek aan jou dink
Jy wou altyd so graag trou
Jy het jou woord gehou nou's
jy ‘n ander se vrou

O, as die winter hier in London
Teen my vel kom knyp
Dan mis ek jou my son
My lig my energie-bron

Ek ruik die grond waar ek kon stap
Op my geboorteplaas
Ja ek verlang vanaand na
Suid-Afrika

Ek dink aan jou my vriend
Ek dink aan jou vriendin
Ek onthou saamsyn aande
En van hand vashou

Ek het my hart verkoop
Ek het my siel veruil
Ek wil graag terug na jou
my Suid-Afrika

O, as die winter hier in London
My kop indoen
Dan val daar trane uit my oë
'Wat net ‘n kind kon raai'

ek luister jou Laurika Rauch
ek maak my oë toe
Ja ek verlang vanaand na
Suid-Afrika

Ek dink aan jou Vrystaat
Ek dink aan groen Natal
Ek onthou Kaapse strande
En die ou Transvaal

Ek het my grond verkoop
Ek het my siel verruil
Ek wil graag terug na jou
My Suid-Afrika

I think about Dad and Mom
The burden that you have to carry
I wish I could be there
For moral support

The Pound is strong my child
You should rather stay
But I long so much
for South Africa

O, when winter here in London
Comes crawling against my skin
Then I heavily argue against my soul
I so dearly want out of here

I think intensely about our mountains
and my youthfulness
Yes, tonight I long
for South Africa

Then were you dumb
You did betray me
I was so far gone
Spun away from your pinkey

I laugh as I think about you
You so badly wanted to get married
You kept your word
now you're another's wife

O, when winter here in London
Comes pinching against my skin
Then I miss you my sun
My light, my energy source

I smell the earth where I could stroll
On the farm of my birth
Yes I long tonight
for South Africa

I think of you my friend
I think of your lady friend
I recall sing-along soirées
And holding hands

I sold my heart
I traded my soul
I badly want to be back with you
My South Africa

O, when winter here in London
Messes with my head
Then tears fall from my eyes
"That just a child could guess"

I listen your Laurika Rauch
I shut my eyes
Yes, I long tonight
For South Africa

I think of your Free State
I think of green Natal
I recall the Cape beaches
And the old Transvaal

I sold my property
I traded my soul
I badly want to be back with you
My South Africa