If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Maan

Kom saam, elke dag
Jy wat kleef (aan) my gedagtes vas,
Jou siel is skaars
Jou sinne vars
Jou woorde hang soos note
Oor 'jy' agter die aarde wag
Verlore ure, geduldig dag breek weer aan
Sleep my saam
liefde tyd vir jou gemaak

KOOR

Met jou hier op die maan
Ons skou die aarde aan
Luister ek na jou
Woorde vir my

Wentel om my heen
Op reis in hierdie baan
Wonder ek waarheen
Waar kom ek vandaan?

Kom saam,
Jy wat lag

Jy wat steel
Die dief in die nag
Steel my graag, opgeraap
Om deur die melkweg spoor te sny.
More is 'n ander dag
Kan vir môre sterre wag
Neem my sag
Betaal my krag
En soos die wêreld is ons vry
Regoor die aarde ek en jy

Come with, every day
You, who cling onto my thoughts
Your soul is scarce
Your sentences fresh
Your words hanging like (music) notes
Because you wait behind the earth
Lost hours, patience, daybreak will come
'draging' me with
love-time made for you

CHORUS

With you, here on the moon
We are looking at the earth
I'm listening to you
Words for me

Rotate around me
Journey in this orbit
I'm wondering where to
From where am I?

Come with
You who are laughing

You who are stealing
The thief at night
Stealing me willingly, picked up
To trace my way through the Milky Way
Tomorrow is another day
Can wait for the morning stars
Take me softly
Pay my strength
And we are free like the world
Across the earth, me and you