If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Sy

Ek sal die sywurms vra om ‘n hartjie vir jou te spin
Met duisende sydrade wat almal by my begin
En ek sal kerse brand wat sal help om jou te vind
Dowwe krummelpaadjie, lekkergoed vir ‘n kind

En ek sal ry
Al die pad alleen
Ek sal ry
Uit die Kaap uit, in die reën
op ‘n  Vespa 275, met jou hart van sy in my lyf
Sal ek ry om my by jou te kry

En as jy sê ek moet omdraai en die hartjie vir my hou
Dat dit oulik is en so - maar dis dalk net nie vir jou nie
En as jy al die kerse wat ek so laat brand
Sonder seremonie dooddruk in jou hand
Sal ek ry
Al die pad alleen
Ek sal ry
Uit die Kaap uit, in die reën
op ‘n  Vespa 275, met jou hart van sy in my lyf
Sal ek ry om my weer weg te kry

Ek sal die sywurms vra om ‘n kokon om my te spin
Met duisende sydrade wat almal by my begin
En ek sal al jou lawwe beloftes en idees
Toemaak in die papie vir weggooi en vergeet

en ek sal ry
Al is dit weer alleen
Ek sal ry
En net ek weet waarheen
op ‘n  Vespa 275, met my hart van sy in my lyf
Sal ek ry want ek het koers gekry

 

SAMRO: Woorde: Sunieda & S.J. de Beer
Musiek: Sunieda

I will ask the silkworms to spin you a heart
With thousands of silk threads, all starting with me
And I'll light candles to help me find you
Dull path made of crumbs, candy to a child

And I will ride,
All the way on my own
I will ride
Out of  the cape, through the rain
On my 275 Vespa, with your heart inside my body
 I will ride to get  me to you

And if you say I should turn back and keep my heart
That it is cute and all that – but maybe its not for you
And if you stub all these candles I'm burning
Without any ceremony in your hand
I will ride
All the way on my own
I will ride
Out of  the cape, through the rain
On my 275 Vespa, with your heart inside my body
 I will ride to get  me away from you again

I will ask the silkworms to spin you a cocoon
With thousands of silk threads, all starting with me
And I'll bind all your ridiculous promises and plans
in a for throw-away and forget-about

and I will ride
Even though I'm on my own again
I will ride
And I'm the only one who knows where
On my 275 Vespa, with my heart of silk inside my body
 I will ride because I  to get  me away from you again

Title: Silk
SAMRO: Words Sunieda &  S.J. de Beer
Music: Sunieda