If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Verbs with Prepositions / Werkwoorde met Voorsetsels

praat met (speak with)Ons praat met die joernalis. (We speak with the journalist.)
gee vir (give to)Ek gee altyd my geld vir hom. (I always give my money to him.)
sê vir (tell)Sê vir Karel ek is siek. (Tell Carl I am ill.)
vra vir (ask)Vra vir hom of hy wil kom. (Ask him if he wants to come.)
stuur aan (send to)Stuur die pakkie aan jou ouers. (Send the parcel to your parents.)
dink aan (think about)Jou meisie dink aan jou. (Your girlfriend thinks about you.)
skryf aan (write to)My suster skryf aan my. (My sister writes to me.)
behoort aan (belong to)Hy behoort ook aan ons klub. (He also belongs to our club.)
deelneem aan (participate in)Hy neem deel aan die gesprek. (He participates in the discussion.)
voorstel aan (introduce to)Hy het my aan sy ma voorgestel. (He introduced me to his mother.)
kyk na (look at)Ons kyk na 'n fliek. (We look at a movie.)
luister na (listen to)Hulle luister na die toespraak. (They listen to the speech.)
aard na (act like)Hy aard na sy pa. (He takes after his dad.)
lyk na (looks like - used to predict)Hy lyk na 'n moeilike mens. (He looks like a difficult guy.)
lyk soos (looks like - used to compare)Hy lyk soos my pa. (He looks like my dad.)
  
OTHERS: 
is kwaad vir (to be cross with,to be mad at)Ek is baie kwaad vir jou! (I am cross with you. / I am mad at you.)
is lief vir (to love)Sy is baie lief vir hom. (She loves him very much.)
is moeg vir (to be tired of)Ons is moeg vir al sy stories. (We are tired of all his stories.)
is dankbaar vir (to be greatful for)Ek is dankbaar vir my gesondheid. (I am grateful for my health.)
is bekommerd oor (to be worried about)My ma is bekommerd oor my. (My mother is worried about me.)