If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Learning Activities

Verbs with Prepositions / Werkwoorde met Voorsetsels

praat met speak withOns praat met die joernalis.We speak with the journalist.
gee vir give toEk gee altyd my geld vir hom.
I always give my money to him.
sê vir tellSê vir Karel ek is siek.Tell Carl I am ill.
vra vir askVra vir hom of hy wil kom.Ask him if he wants to come.
stuur aansend toStuur die pakkie aan jou ouers.Send the parcel to your parents.
dink aanthink aboutJou meisie dink aan jou.
Your girlfriend thinks about you.
skryf aanwrite toMy suster skryf aan my.My sister writes to me.
behoort aan belong toHy behoort ook aan ons klub.He also belongs to our club.
deelneem aanparticipate inHy neem deel aan die gesprek.He participates in the discussion.
voorstel aanintroduce toHy het my aan sy ma voorgestel.He introduced me to his mother.
kyk nalook atOns kyk na 'n fliek. We look at a movie.
luister nalisten toHulle luister na die toespraak.They listen to the speech.
aard naact likeHy aard na sy pa.He takes after his dad.
lyk nalooks like
(to predict)
Hy lyk na 'n moeilike mens.He looks like a difficult guy.
lyk sooslooks like
(to compare)
Hy lyk soos my pa.He looks like my dad.
    
OTHERS:   
is kwaad virto be cross with,
to be mad at
Ek is baie kwaad vir jou!I am cross with you. / I am mad at you.
is lief vir to loveSy is baie lief vir hom.
She loves him very much.
is moeg virto be tired ofOns is moeg vir al sy stories. We are tired of all his stories.
is dankbaar virto be greatful forEk is dankbaar vir my gesondheid.I am grateful for my health.
is bekommerd oorto be worried aboutMy ma is bekommerd oor my.
My mother is worried about me.