If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

A

Aan die brand steek.To set on fire, set fire to.
Jy is aan die beurt.It is your turn.
Dit kom nie daarop aan nie.It does not matter.
By die plaas aandoen.To touch at the farm.
Hy is aan die griep (tering) dood.He died of influenza (consumption).
Aandring op.To insist on.
'n Aaneenskakeling van leuens.A tissue (string) of lies.
By iemand aangaan.To drop in at someone's house.
Dit gaan my nie aan nie.It does not concern me.
Die been sal aangroei.The bone will set.
'n Klop aan die deur.A knock at the door.
Die trein sal om vieruur aankom.The train will arrive at four o'clock.
Ek het vyftig sent aan kontant.I have fifty cents in cash.
'n Tuin aanlê.To lay out a garden.
'n Boot langs die kaai aanlê.To berth (moor) a boat (ship) alongside the wharf.
(Met) 'n geweer aanlê.To point (level) a gun at.
'n Vuur aanlê.To build a fire.
'n Pad aanlê.To build a road.
'n Stad aanlê.To plan (lay out) a city.
By 'n nooi aanlê.To court a girl.
Dit kan verskillende vorms aanneem.It may adopt (take) various forms.
Daar is niks aan nie.That is quite easy.
Die lig aanslaan (afslaan).To switch on (off) the light.
Aan tafel sit.To sit at table.
Ons is dit am hom verskuldig.We owe it to him.
Aan wal stap.To go ashore (land).
Dit is weer aan tussen hulle.They have made it up again.
Hy is been-af.He is in love.
Sy been is af.His leg is broken.
Af en toe.Now and then.
Sit my by die hek af.Drop me at the gate.
Van die pad af.Off the road.
Die skip stuur op die rotse af.The ship is heading for the rocks.
Op goeie geluk af.Trusting to luck.
Die maan neem af (groei).The moon is waning (waxing).
Goed (sleg) af wees.To be well (badly) off.
Hy val af in gewig.He is losing weight.
Die tente afbreek (opslaan).To strike (pitch) the tents.
Die tafel afdek.To clear the eable.
Die saak is afgedaan.The matter is settled.
Dit is afgedaan.It is a thing of the past.
Afgetrokke.Absent-minded.
'n Afkeer hê van iets.To have a dislike for something.
'n Afkeer kry van iets.To take a dislike to something.
Op iemand afkom.To come upon someone.
Op 'n idee afkom.To hit upon an idea.
'n Eed aflê.To take an oath.
'n Afstand aflê.To cover a distance.
'n Eksamen aflê.To pass an examination.
'n Besoek aflê.To pay a visit (call).
Getuienis aflê.To give evidence.
Die aandag aflei.To distract attention.
Goed afloop.To turn out well.
Dit sal sleg met jou afloop.You will come to grief.
Mekaar aflos.To take turns.
'n Arm afsit.To amputate an arm.
'n Pad afsluit.To close, block (bar) a road.
Takke afsny (afkap).To cut (chop) off branches.
Naels afknip.To pare nails.
Volgens afspraak.By appointment.
Die aftog blaas.To sound the retreat.
Die aftog dek.To cover the retreat.
Die lekkers het aftrek gevind.The sweets were in demand.
Ter afwisseling.For a change (by way of a change).
'n Saak afwys.To dismiss a matter.
'n Idee afwys.To scout an idea.
'n Uitnodiging afwys.To decline an invitation.
'n Persoon afwys.To reject someone (to refuse someone admittance).
Agter slot.Under lock and key.
Agter die tralies.In gaol.
My oorlosie is agter (voor).My watch is slow (fast).
Agteraf mense.Backward people.
Agterdogtig op.Suspicious of.
Agtermekaar.Spick and span.
Dinge agtermekaar sit.To put things in order.
Twee dae agtermekaar.Two days in succession.
Agterstevoor wees.To set about things in the wrong way.
Al teken van hom.The only sign of him.
Al om die ander dag.Every second day.
Sy woord is ja en amen.His word is law.
Wat sal ander daarvan sê?What will others say about it?
Die anker laat val (lig).To drop (weigh) anchor.
Voor anker lê.To lie (ride) at anchor.
In antwoord op.In reply to.
Vir 'n appel en 'n ei.For a mere song.
'n Appeltjie met iemand te skil hê.To have a bone to pick with someone.
Asem inhou.To hold one's breath.
Asem skep.To take breath.
Na asem hyg.To gasp, pant for breath.
Asvaal skrik.To turn pale with fright.