If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

D

Op die daad.At once; immediately.
Ek bly nog daarby dat hy slim is.I still maintain that he is clever.
Daar is by die huis ingebreek.The house was broken into.
Daar het iets snaaks gebeur.Something strange (funny) happened.
Hy dillk nie daaraan nie.He does not think of it.
Dag aan (na, vir) dag.Day by day; day after day.
Aan die dag kom.To come to light.
Aan die dag bring.To bring to light.
A1 om die ander dag.Every second (other) day.
Voor die dag kom.lso appear.
Ons het die hele dag gewag.We waited all day long.
Ek wil weet of jy my gaan help al dan nie.I should like to know whether you will help me or not.
Teen wil en dank.In spite of.
Danksy iou hulp.Thanks to your help.
Te danke aan.Due (owing) to.
Dit het jy aan jouself te danke.You have yourself to thank for.
Hy het darem maar ja gesê.He agreed after all.
Vir die grootste deel.For the greater part.
Ons deel 'n kamer.We share a room.
Dek die tafel.Lay the table.
'n Huis dek.To thatch a house.
Die onkoste dek.To cover expenses.
Demp die lig.Dim the light.
Die oproer demp.To quell (suppress) the revolt.
Die put demp as die kalf verdrink is.To lock the stable door after the horse has been stolen.
Hy praat met 'n gedempte stem.He speaks in an undertone.
Des te beter.So much the better; all the better.
Hy deug nie.He is no good.
'n Deugniet.A good-for-nothing.
Jy deug nie vir boer nie.You will never make a good farmer.
Daar word aan die deur geklop.There is a knock at the door.
Die kind staan in die deur.The child stands in the doorway.
Wat staan ons voor die deur?What is in store for us?
Dit het die hele land deur gereën.It rained all over the country.
In die trope is dit die hele jaar deur warm.It is hot all the year round in the tropics.
Stuur dit deur die pos.Send it by post.
Deur (weens) die stof kon ek die motor nie sien nie.I could not see the car for dust.
Dié oggend.That morning.
Die meeste van ons.Most of us.
Die mense sê so.People say so.
In die geheim.In secret.
Klim dadelik in die bed.Get into bed at once.
Die Transvaal.Transvaal.
Die Paarl.Paarl.
Die een kant van die straat.One side of the street.
Die boer het my in diens geneem.The farmer engaged me.
Hy het my 'n diens bewys.He rendered me a service (he did me a favour).
Jy doen vanaand diens.You are on duty tonight.
Ek is tot u diens.I am at your service.
Tot diep in die nag.Far into the night.
Sy is diep in die sestig.She is well on into the sixties.
Ek dink terug aan my jeug.I recall (remember) my youth.
Die doel tref (mis).To hit (miss) the mark.
Reguit op die doel afgaan.To go (come) straight to the point.
Met die doel om geld te maak.With a view to making money.
Hy het niks te doen nie.He is at a loose end.
Daar is niks aan te doen nie.Nothing can be done about it.
Doen asof jy tuis is.Make yourself at home.
Hy is dol verlief op haar.He is madly in love with her.
Die kat in die donker knyp.To do things on the sly.
Die een se dood is die ander se brood.One man's meat is another man's poison.
Die dood is nie die einde nie.Death is not the end.
Hy het by die dood omgedraai.He was at death's door.
Die dood op die lyf ja.To frighten to death.
Om die dood nie.Not on your life;on no account.
So dood soos 'n mossie.As dead as mutton.
Hy is op sterwe na dood.He is all but dead (he has one foot in the grave).
'n Dooie punt bereik.To reach a deadlock.
So doof soos 'n kwartel.As deaf as a-doorpost.
Hy is doof vir ons versoeke.He turns a deaf ear to our requests.
Hy kruip in sy dop.He draws in his horns.
Ek het g'n draad klere nie.I do not possess a rag.
Hy is kort van draad.He is quick-tempered.
Sy klere is tot op die draad verslyt.His clothes are threadbare.
'n Draad garing in die naald steek.To thread a needle.
Moenie die hout teen die draad skaaf nie.Don't plane the wood against the grain.
My kop draai van die lawaai.My head reels with the noise.
Stokkies draai.To play truant.
Alles draai om hom.Everything depends on him.
Hy draai al om die punt.He beats about the bush.
Ek het hom 'n drag slae gegee.I gave him a hiding (thrashing).
Moenie met hom die spot dryf nie.Don't make fun of him.
Jy suig dit uit jou duim.You're inventing it.
Hy ken dit op sy duim(pie).He has it at his fingers' ends.