If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

H

Hulle lewe van ganste en gawe.They live on charity.
Haal die seile in.Haul in the sails.
Haal die vlag in.Strike the flag.
Hy sal môre nie haal nie.He will not last the night.
Daar sal g'n haan na kraai nie.No one will be any the wiser.
Sy haan moet altyd koning kraai.He is cock of the walk.
Dit het maar 'n haar geskeel.It was touch and go.
Daar is geen bang haar op sy kop nie.He is afraid of nothing.
Op 'n haar na.Within an ace of.
Hot en haar.Right and left (from pillar to post).
Hy is op my hand.He is on my side.
Ek kan sy hand nie hou nie.I am no match for him.
Hand en tand veg.To fight tooth and nail.
Van die hand in die tand lewe.To live from hand to mouth.
Die polisie het die dief in die hande.The police have caught the thief.
Met die hand groet.To shake hands.
Die motor het telkens in ander hande oorgegaan.The car has changed hands repeatedly.
Die bande uit die mou steek.To put one's shoulder to the wheel.
Ek het met die hande in die hare gesit.I was at my wit's end; I was at a loss.
Die vakansie is op hande.The holiday is near (at hand).
Van die hand sit.To dispose of.
Dit hang van jou af.It depends on (upon) you.
Die boek handel oor die oorlog.The book deals with the war.
Sy kop is op hol.His head is turned.
Moenie op hol raak nie.Don't lose your head.
Ek sal die vabond onder hande neem.I'll take the rogue to task.
Hy het die aanbod van die hand gewys.He declined the offer.
Hy het sy kop (ore) in skaamte laat hang.He hung his head in shame.
Die moordenaar is gehang.The murderer was hanged.
Harde woorde.Harsh words.
Harde reën.Heavy rain.
Hare op jou tande hê.To have grit (backbone).
Sy hare het orent gestaan.His hair stood on end.
Hulle sit mekaar in die hare.They are at loggerheads.
Hulle het mekaar in die hare gevlieg.They came to blows; they quarrelled.
Sy hare het gerys.His hair stood on end.
Sy hart sak in sy skoene.His courage fails him.
Hy dra sy hart op sy tong.He wears his heart on his sleeve.
Hy is hart en siel daarvoor.He is wholeheartedly in favour of it.
Hy sê wat in sy hart is.He speaks his mind freely.
Ek het iets op die hart.I have something on my mind.
Hy het my woorde ter harte geneem.He took my words to heart.
Die heen- en terugreis.The forward and return journey.
Ek wil hê dat jy vroeg opstaan.I want you to rise early.
Hy het gelyk.He is right.
Hoe het ek dit nou met jou?I cannot make you out.
Ek het dit heeltemal (skoon) vergeet.I clean (completely) forgot it.
Ek het daar niks op teë nie.I have no objections to it.
Heeltemal tot bo.Right to the very top.
Heeltemal alleen.All alone.
Heelwat meer.A good deal more.
Heen en weer.To and fro.
Hy heet na sy pa.He is called after his father.
Hy het heimwee na sy land.He is homesick for his country.
Dit is helder dag.It is broad daylight.
Helder oor dag.In broad daylight.
Helder wakker.Wide awake.
Ek geniet dit om jou te help.I enjoy helping you.
Ek kan nie help om van hom te hou nie.I cannot help liking him.
Help my onthou.Remind me.
Uit die hemel val.To drop from the blue.
Die perd het op hol gegaan.The horse bolted.
So moeg soos 'n hond.Dog-tired.
'n Heildronk instel.To propose a toast.
Hier is baie nuwe seuns.There are many new boys here.
Hoe gouer hoe beter.The sooner the better.
Ek onthou hoe dit was.I remember what it was like.
Wees op jou hoede.Be on your guard.
As jy 'n hond wil slaan, kry jy maklik 'n stok.Give a dog a bad name and hang him.
Hy lyk soos 'n hond wat vet gesteel het.He has a hangdog look.
Ek het hond se gedagtes gekry.I became suspicious.
Met die honde blaf en met die wolwe huil.To run with the hare and hunt with the hounds.
Moenie slapende honde wakker maak nie.Let sleeping dogs lie.
Jou honger stil.To appease your hunger.
Hy kan geen moeilikheid die hoof bied nie.He cannot face trouble.
Hy sien niks oor die hoof nie.He overlooks nothing.
Uit die hoof leer.To learn by heart.
Uit die hoof speel.To play by ear;play from memory.
Hoog in sy skik.Highly pleased;delighted.
Dit is hoog nodig.It is very necessary.
Hy slaan 'n hoë toon aan.He has a high and mighty way about him.
Dit is hoog tyd.It is high time.
Hy is op die hoogte omtrent die saak.He is well informed about the matter.
Op die hoogte (ter hoogte) van Kaappunt.Off Cape Point.
'n Hoop mis.A heap of manure.
Hy hoor moeilik (is hardhorend).He is hard of hearing.
Hy hoor die klok lui.He hears the bell ring (ringing).
Ek wil niks van jou hoor nie.Be quiet;not a word!
Hulle het die kamer op horings geneem.They tumed the room topsy-turvy.
Ek kan dit nie langer hou nie.I cannot bear (stand) it any longer.
Hy hou hom siek.He pretends to be ill.
Hou jou in.Control yourself.
Met hom is daar nie huis te hou nie.He is impossible; no ono can get on with him.
Ek sou daarvan hou om te gaan.I should like togo.
'n Huis te huur.A house to let.
'n Huis te koop.A house for sale.
Elke huis het sy kruis.There is a skeleton in every cupboard.
Huis toe verlang.To long for home.
'n Huis huur.To rent a house.
'n Huis verhuur.To let a house.
Na ssem hyg.To gasp for breath.
Die vlag hys.To hoist the flag.