If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

S

Die son sak.The sun sinks.
Hoe staan sake?How are things?
Bemoei jou met jou eie sake.Mind your own business.
Gedane sake het geen keer nie.Don't cry over splt mSlk.
Hy gaan 'n saak maak.He will go to law.
Dit maak geen saak nie.It does not matter.
Dit is nie ter sake nie.It is not to the point (OR) it is irrelevant.
Dit sê niks.That means nothing (proves nothing).
Dit wil nie sê nie ....That does not mean... (imply).
Ek sê nie te veel nie.I do not exaggerate.
So gesê, so gedaan.No sooner said than done.
Aan die see.By the sea (OR) at the seaside.
Die seën uitspreek.To pronounce the benediction.
Hy is seker nou tevrede.I suppose he is satisfied now (OR) he's probably satisfied now.
Hy moet self kom.He must come in person.
Dit spreek vanself.It goes without saying (OR) it stands to reason.
Iemand se siel uittrek.To tease (OR) annoy someone.
Ek het hom sien hardloop.I saw him running.
Deur die vingers sien.To overlook.
Ek ken hom van sien.I know him by sight.
Ek sien daarna uit om te gaan.I am looking forward to going.
Hou al jou sinne bymekaar.Keep your head- be alert.
Jou sin kry.To have your way.
Hy het nie sin daarin nie.It is not to his liking.
Daar is g'n sin in jou woorde.There is no sense (meaning) in your words.
Hy is van sy sinne af.He is out of his mind (OR) he is of his head.
Ek het weer by my sinne gekom.I regained consciousness.
Die pak sit goed.The suit fits well.
Hy sit daar goed in.He is well off.
Dit sit in die bloed.It runs in the blood (family).
Dit sit nie in sy broek nie.He does not have it in him (OR) it is not in him.
Ek sit hom agterna.I follow him.
Ek skaam my dood as dit gebeur.I should die of shame if that were to happen.
Hy het sy ouers in die skande gesteek.He disgraced his parents.
Hy was skaars weg toe ek opdaag.He had scarcely gone before (when) I arrived.
Hy strek sy ouers tot skande.He is a disgrace to his parents.
Jy skat my te hoog (laag).You over-estimate (underestimate) me.
Sy skel altyd op die kinders.She always scolds the children.
Hy trek 'n skewe gesig.He pulls a wry face.
Hy het my skeef aangekyk.He looked at me with displeasure (OR) looked askance at me.
Jou das sit skeef.Your tie is not straight.
Die hout trek skeef.The wood is beginning to warp.
Hy het die feite skeef voorgestel.He misrepresented the facts.
Agter die skerms.Behind the scenes.
Laat skiet die riem.Pay out more rope (OR) let go the rope.
Die plant skiet wortel.The plant takes root.
Die plante skiet saad.The plants are going to seed.
Die bloed het na haar wange geskiet.The blood rushed to her face.
'n Saak skik.To settle a matter.
As dit my skik (pas).If it suits me.
Skik jou na jou lot.Be resigned to your fate.
Skik jou na omstandighede.Adapt yourself to circumstances.
Skik (rangskik) die blomme in die vaas.Arrange the flowers in the vase.
Aartappels met die skil kook.To boil potatoes in their jackets.
Piesangskille.Banana peels.
Aartappelskille.Potato parings.
As die skoen jou pas, trek hom aan.If the cap fits, wear it.
Die stoute skoene aantrek.To pluck up courage (OR) take the bull by the horns.
Die skoene druk.The shoes pinch.
Uit die skool klap.Blab (OR) tell tales out of school.
Toe die skoot val.When the shot rang out.
Onder skoot kom.To come within range.
'n Skraal wind het gewaai.A cutting (biting (OR) bleak) wind blew.
Skraal grond.Poor soil.
'n Skraal persoon.A thin (gaunt) person.
Skrale troos.Poor consolation.
Soos 'n maer vark skree.To squeal like a stuck pig.
Met skrik vervul.To strike terror into.
Die perd het vir die motor geskrik.The horse shied at the car.
Een keer in 'n skrikkeljaar.Once in a blue moon.
Die skuim van die samelewing.The dregs of society.
Hy het geskuimbek van woede.He fosmed at the mouth with rage.
Hy dra al die skuld.He bears all the blame.
Hy het my die skuld gegee.He blamed me.
Hy het skuld gemaak.He ran into debt.
Dit was nie my skuld nie.It was not my fault.
Ek het daarin geslaag om van die motor ontslae te raak.I succeeded in getting rid of the car.
Die oorlosie (klok) slaan.The clock strikes.
Die pols slaan.The pulse beats.
Die hand aan eie lewe slaan.To take one's life (OR) to commit suicide.
'n Blik op iemand slaan (werp).To glance at someone.
Op die vlug slaan.To take to flight.
Hy slaan munt uit ons foute.He turns our mistakes to account (makes capital out
of). Dit was 'n harde slag vir hom.It was a hard blow to him.
Elke slag.Every time.
'n Slag slaan.To make a bargain.
Slag vir slag.Time after time (OR) time and again.
Van slag af wees.To be in bad form.
Sonder slag of stoot.Without striking a blow.
Iemand sleg maak.To speak ill of a person.
Iemand slegsê.To give a person a piece of one's mind.
Die slegste van iets af kom.To come off second best.
Agter slot en grendel.Under lock and key.
Dit smaak lekker.It tastes good.
Sny die vleis stukkend.Cut up the meat.
Sy sny die vleis aan tafel.She carves the meat at table.
Is dit al so laat?Is it as late as that?
Hy het so iets gesê.He said something like that.
Hy soek nooit na 'n woord nie.He is never at a loss for a word.
Hy soek rusie.He tries to pick a quarrel.
Hy is sommer 'n gek.He's just a fool.
Jy kan nie kom sonder om te vra nie.You may not come without asking.
Soos dit moes gebeur.As fate would have it.
Ek is soos my broer want ek dink soos hy dink.I am like my brother for I think as he does.
Ouers sorg vir hul kinders.Parents provide for their children.
Hy sorg vir die perde.He looks after the horses.
Hy het die kinders aan my sorg toevertrou.He left the children in my charge (OR) entrusted them to me.
Jy moet sorg dat hy kom.You must see to it that he comes.
'n Strik span ('n slagyster stel).To set a snare (trap).
Perde voor 'n kar spm.To harness (inspan) horses.
Hy laat nie met hom speel nie.He is not to be trifled with.
Die wysie het my deur die kop gespeel.The tune ran through my head.
Hy sit alles op die spel.He stakes everything.
Jou reputasie is op die spel.Your reputation is at stake.
Soos 'n groot speld verdwyn.To disappear on the sly.
Die honde het die spoor bystergeraak.The dogs lost the scent.
Die dief het g'n spoor nagelaat nie.The thief left no trace.
Die honde hou die spoor.The dogs are following the track (trail).
Die hond het die spoor gevind.The dog picked up the scent.
Hy het sy spore uitgewis.He covered up his tracks (removed all traces).
In die saal spring.To mount (OR) to leap into the saddle.
Die konsert sou om 8-uur begin.The concert was due (scheduled) to start at 8 o'clock.
Oor die draad spring.To clear the fence.
Dit spreek vanself.It stands to reason.
Ek is spyt dat ek die verandering gemaak het.I regret having made the change.
Sy kanse staan goed.He stands a good chance.
Hy staan op die punt om te gaan.He is on the point of going.
Hy staan daarop.He insists on it.
Hy het geen steek werk gedoen nie.He did not do a stitch of work.
Hy het my in die steek gelaat.He left me in the lurch.
Jouself in die skuld steek.To run into debt.
'n Wekker stel.To set an alarm-clock.
Hy het sy stem verhef.He raised his voice.
Tot stemming oorgaan.To proceed to the vote.
Alles sal tot stof vergaan.Everydung will turn to dust.
Iemand voor stok kry.To rebuke a person (OR) haul a person over the coals.
Vir straf moes hy agterbly.As a punishment he was not allowed to go.
Dit het straf gereën.It rained heavily.
Hy is vol streke.He is full of devilment (OR) up to all kinds of tricks.
Iemand 'n streep trek.To play a trick on someone (OR) to do someone an ill turn.
Dit strek jou tot eer.It does you credit.
Die mense stroom na die vergadering.People flock to the meeting.
Geld het ingestroom.Money poured in.
Die reën val in strome.The rain pours down.
Tien stuks vee.Ten head of cattle.
Hy het my van my stuk gebring.He put me out.
'n Stukkie kos.A bite of food.
Stukkie vir stukkie.Bit by bit.
Aan (agter) die stuur sit.To be at the wheel.
Ek het om 'n geweer gestuur.I sent for a rifle.
'n Sug slaak.To heave a sigh.
Swaar van tong.Slow of speech (tongue) (OR) thick tongued.
Iemand swartsmeer.To speak ill of someone.