If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Pa sê Pa sal

Pa sê Pa sal vir my 'n ringmuur bou
‘n Ringmuur met 'n grag vol water
‘n diep rivier met nêrens 'n drif nie
En 'n pad wat kan oprol en wegsteek
 
  Maar wat as die voëls daaroor kom vlieg?
  Wat as die voëls oor vlieg?


Pa sê Pa sal die bouklip bring -
Met glad-gekapte kante
Egte weg-hou uit-hou klip
Waar selfs ‘n kriek nie sal kan deur nie
 
  Maar wat van die diertjies wat kan tonnel en grou?
  Wat van die goedjies wat grou?

  
Pa sê Pa sal 'n deur gaan haal
Hom inlê in bree kosyne
Met dik swaar grendels en 'n slot
Dat alles dig toe bly
 
Maar wat as dit roes en nooit weer kan oop nie?
Wat as die roes dit toemaak?


Pa sê Pa sal soldaatjies bring
Wagte met vlymskerp spiese  
Wat die loergate oppas, dag en nag  
Wat selfs 'n vlermuisvlug sal volg
 
  Maar wat van die ridders wat moet kom drake slag?
  Wat van die helde wat moet kom?
 
 
Pa sê Pa sal dit alles doen -
'n Kluis vir Pa se meisiekind
Met kloostertuine en 'n park
Vir weg wees, maar nooit wegraak nie
 
  Maar wat as ek vlerke wil groei?
  Wat as ek vlerke groei?


En wat as ek verder wil sien
Wat as ek meer wil sien?

Musiek: Sunieda; Woorde: Sunieda & S.J. de Beer

Dad you said you would build me an enclosing wall  
A round wall and a moat around it, filled with water  
A deep river with no place to cross over, no bridge
And a road that can be rolled up and hidden away
 
But what if the birds fly over the wall?
What if the birds fly over-head?


Dad, you  said you would build with special building stone
With smooth, chiseled sides
Real keep-away; stay-out stone  
Where even the smallest cricket won't be able to get through
 
But what about the little creatures, the insects that crawl and dig?  
What about the little things, those that dig?


Dad , you  said you would get me a door
You will use strong, wide door frames
With thick, heavy chains and a lock
So that everything can be shut in tightly
 
But what if the locks and chains corrode and won't open again? 
What if the rust closes it forever?


Dad, you  said you would send little soldiers
Guards with razor-sharp spears
Who will guard over the spy holes night and day
And will even beware of the bat's flight at night
 
But what of the knights that are coming to slaughter the dragons?
What of the heroes that should come?
 
 
Dad, you said you would do all of this for me
A safe for your little girl child
With convent gardens and a park
For being away, but never getting lost
 
But what if I want to grow wings? 
What if I grow wings?

 
And what if I want to see further than this castle? 
What if I choose to see more?

Music: Sunieda; Words: Sunieda & S.J. de Beer