If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

VOKALE (Klinkers)

 

 IPA AFRIKAANS ENGLISH NEDERLANDS
   VOKALEVOWELS VOKALE
[a]  A (kort) tak, takke Askhenasitak, dak, plat
[]  AI (kort) + I kaia thai, tie 
[ɑː]  A/AA (lang)  taak, take after (British accent),
awesome (American accent)
taak
[aːɪ]  AAI (lang) + I raai cry, dryraai
[ɛ]  E (kort)  bed effortbed
[iˑǝ]
ˑǝ
]
 E/EE (lang)  skeep, skepe eerie sleep
[ɔ]  O (kort)  dof, bokke Austria (British accent)dof
[ɔɪ]  OI (kort) + I oi poiseoievaar
[oˑǝ]
[
ʊˑǝ]
 O / OO (lang) doof, dowe wisdom, twindoof
[ɔˑɪ] / [oˑɪ]  OOI (lang) + I mooi loyalmooi
[ǝ] / [ɪ]  I (kort)  kis, klip, klippe curseklip
[iː]  I / IE (lang)  misie, kies Eastkies
[ɵ]  U (kort) mus, musse Urnmus
[œʏ]  UI (kort) + I muis, muise Urn+Eastmuis
[y>yː]  U/UU (lang)  nuwe, nuut mûr (French)minuut
[ɔʊ]  OU mou towmouw
   Geronde Vokale Rounded Vowels 
[ʊ] / [u]  OE boek bookboeken
[uˑɪ]  OEI  koei phooey, boeykoeien
[iˑʊ]  EEU leeu East + tookleeuw
[iˑǝ] > [øˑǝ]  EE > EU lees > leus eerie > neurogeuse
[ǝɪ] > [œʏ]  EI/Y > UI ly/lei > lui ain't >>rn+Eastermijn > muisen
[iː] > [yː]  I(IE) > U miere > mure east > mûr mier > muur

KONSONANTE (Medeklinkers)

 

 IPA AFRIKAANS ENGLISH NEDERLANDS
  KONSONANTE CONSONANTS KONSONANTEN
[b]  B  bok bikebok
[d]  D  dof deafdof
[f]  F/V  fel / vel fellvel
[ɦ]
[j]
 H (+ kort vokaal)
 H+EE (lang E)
 hok
 heel
 hawk
 yearn
hok
heel
[k]  K klim kingklim
[l]  L las leastlas
[m]  M  mamma mostmamma
[n]  N  nonnie nosenon
[p]  P  pappa penpappa
[s]  S  sussie sensesuiker
[t]  T tatta tensetaak
[z]  Z  zoeloe ZuluZoeloe
[rː] R  kar, karre (no English equivalent) the R is rolled like in Spanish PERROrecht
[g]  G (sag)  berge go, getgenot
[x]  G (gutteral)  berg No English equivalentgewoon
   C (not in Afrikaans) s or k - sirkel (Afr), circle (Eng)  Not in Afrikaans cirkus
[kv] [kw]  Q = (not in Afrikaans)
kw kwart
 quartquota
[ks]  X = (not in Afrikaans) ks ekstra (X) ekstra extra Xavier
[j]  J jas yesjas
[v]  W (hard)  wat  vastwat
[w]  W (soft: when preceded
by T, D, K, or S)
 twak, dwars, kwart, swart when wie

VOORVOEGSELS

 

 IPA AFRIKAANS ENGLISH NEDERLANDS
  VOORVOEGSELS PREFIXES VOORVOEGSELEN
 VER verstaan fur,>st (rolled R) verstaan
 GE gestaan girl, Gertrude (Gutteral R) gestaan
 BE bestaan birth, biscuit bestaan
 HER herhaal Harry herhaal
 ONT onthaal Ontology onthaal