If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

AL / AT / AI

AL...     
algebraalgebraalbatrossalbatros
alcoholalkoholalbumalbum
algorithmalgoritmeallergyallergie
alloyallooialmondamandel
alphabetalfabetaltoalt
altruismaltruïsme   
      
AT...     
atlasatlasathleteatleet
athleticsatletiekatmosphereatmosfeer
      
...AI...     
pairpaarpainpyn
bailbaalbrainbrein
thumbnailduimnaeldraindrein
traintreinfailfaal
maidmeidsailseil
hairhaar   

BR...

brainbreinbrushborsel
breakbreekbrandbrand
brandybrandewynbravebraaf
breadbroodbrotherbroe(de)r
brew(ery)brou(ery)bridgebrug
brigadebrigadebrilliantbriljant
bridebruidbridegroombruidegom
bringbringbroadbreed
brokengebrokebronzebrons
brownbruinbrutalbrutaal

CA...

CA     
cabinetkabinetcablekabel
cactuskaktuscadetkadet
cafeteriakafeteriacafekafee
calfkalfcaloriekalorie
camelkameelcamerakamera
campkampcankan
canalkanaalcancelkanselleer
cancerkankercannibalkannibaal
cannonkanoncantonkanton
capkapcarkar
catkatcarvekerf
cataloguekatalogus   
      

C... / CH... / ...CK

C     
circlesirkelcigarsigaar
cyclesiklusciphersyfer
civilsifielclarinetklarinet
classicklassiekclassifyklassifiseer
classklasclauseklousule
clavierklavierclayklei
clerkklerkclimateklimaat
codekode   
      
CH...     
chainkettingchipkeep
chamberkamerchampionkampioen
chancellorkanselierchancekans
chapelkapelchaoschaos
chaplinkapelaanchartkaart
cherrykersiechewkou
chickenkuikenchinken/kin
chirptjirpchoosekies
choicekeusechoirkoor
chopkapchoralkoraal
chefsjefchocolatesjokolade
charmsjarme   
      
...CK     
seasickseesiekstickstok
socksoktrucktrok
sacksakthickdik
necknekwreckwrak
rockrots   

F

F>F or V   
feelvoelfundfonds
finefynfatvet
fingervingerfathervader
fallvalfalsevals
fastvasfightveg
forvirfourvier
farverfishvis
flagvlagfullvol
foldvoufriendvriend
freevryfirevuur

H...

H...     
hairhaarharborhawe
hayhooihelicopterhelikopter
herderherderhelphelp
herhaarhospitalhospitaal
hardhardhandbookhandboek
halfhalfhailstormhaelstorm
househuisehundredhonderd

SCH... / SH...

SCH...     
scheduleskeduleschemeskema
schoolskool   
      
SH...     
shade/shadowskaduweeshaftskag
shameskaamshakeskut
sharpskerpshaveskaaf/skeer
shearsskêrsheathskede
shellskulpsheepskaap
shieldskildshineskyn
shipskipshockskok
shoemakerskoenmakershootskiet
shotskootshort(x2)skort/kort
shoulderskouershovelskoffel
showskou   

SK... / SCR... / SL... / SW...

      
SK...     
skateskaatsskullskedel
skeletalskeletskepticskepties
sketchsketsskiski
skewskeefskirmishskermutseling
      
SCR...     
scrapeskraapscreamskree(u)
screwskroefscriptureskrifte
      
SL...     
slaveslaafsleighslee
sleepslaapslimslim
slimeslymslotslot
slurpslurpslangslang
      
SW...     
swordswaardswimswem
swing/swerveswaai   
      

STR...

STR...  
stripestreepstrawstrooi
strewstrooistrokestrook
streetstraatstrivestreef
streamstroomstrategystrategie
strandstrandstovestoof

TH...

TH...     
thankdankthedie
thatdatthendan
theredaarthickdik
thingdingthinkdink
thindunthiefdief
threedriethirdderde
thirteendertienthirtydertig
thirstdorsthorndoring
thousandduisendtheaterteater
themetematheologyteologie
theoryteorietherapyterapie
thermometertermometerthesistesis
      
...TH     
mothmotbetrothtrou
bathbadmouthmond
birthgeboorteearthaarde
deathdoodhearthhaard
oatheedpathpad
sabbathsabbatsilversmithsilwersmid
southsuidworthwaarde

FF

...FF     
buffalobuffelbufferbuffer
caffeinekafeïnechaffkaf
buffetbuffetchauffeurchauffeur
cliffkloofcofferkoffer
officialoffisieeloffaf
puffpofstiffstyf
toffeetoffieaffectaffekteer
affairaffêrebluffbluf
chaffkafoffensiveoffensief

PH

...PH...     
asphaltasfaltbiographybiografie
decipherontsyfergraphicgrafiek
telephonetelefoonJosephJosef
microphonemikrofoonphasefase
phrasefrasephysicsfisika
prophetprofeetprophecyprofesie
spheresfeersulphatesulfaat
trophytrofeetyphoontifoon
alphabetalfabetphilosophyfilosofie
atmosphereatmosfeerciphersyfer

EA (1)

EA>E   
beakbekleaklek
pearlpêreleaselesel
      
EA>EE   
bearbeerbeastbees
daybreakdagbreekdealdeel
eateetfeastfees
featherveerweatherweer
insteadinstedeideaidee
heavyhewigleanlenig
learnleerleatherleer
meangemeenneatnet/netjies
pearpeerpreachpreek
seaseesweatsweet
swearsweerteatee
sealseëlsmearsmeer
speakspreekstealsteel
weaveweefwreakwreek

EA (2)

EA>OO   
heaphoopleaploop
beanboondeaddood
dreamdroomdeafdoof
hearhoorearoor
beam/boomboom (balk)creamroom
steamstoomstreamstroom
greatgrootinseaminsoom
lead (metal)lood (metaal)eastoos
fleaflooi   
      
EA>AA   
beaconbakencreakkraak
threaddraadyearjaar
hearthhaardmealmaal
measlesmaselsnearbynaby
      
EA>OTHER   
hearthartpeakpiek
areaareadeacondiaken
idealideaaloceanoseaan
pleadpleitlead/leaderlei/leier
jealousjaloersheathitte

EE

seeksoekweekweek
deepdiepsteerstuur
feedvoedspeedspoed
sleepslaapbeeby
beeswaxbyewasbeerbier
bleed/bloodbloei/bloedbreedbroei
cheekkiescheesekaas
coffeekoffiecreepkruip
sweet/sweatsoet/sweetdeeddaad
discreetdiskreetfeelvoel
feelersvoelersfleecevlies
freevryfreezevries
wheelwielgreengroen
greetgroetmeetontmoet
neednoodsheepskaap
sneezeniessteal/steelsteel/staal
reefrifreekruik   

OO / OA

...OO...     
room/chamberruim/kamerbloodbloed
footvoetbamboobamboes
bloom/flowerblom/fleurgoodgoed
hood/hathoeddoordeur
hook/cornerhak/hoeksnootsnoet
looklyklooselos
stoolstoeltroopstroepe
poolpoelfoodvoedsel
floorvloerbookboek
cookiekoekieharpoonharpoen
scoopskoppieroof/(rob)dak/(roof)
      
...OA...     
boardbordiceboatysboot
broadbreedcoalkool
hoardhordecoachkoets
soapseeploanlening/leen
oakeikeoasisoasis
oatheed   

...GH / ...OW / ...EW

...GH     
bough/bowbuig/boeglaughlag
weighweegdoughdeeg
highhoogroughrof
troughtroffelploughploeg
sighsug   
      
...OW     
lowlaagflow/floodvloei/vloed
cowkoeicrowkraai
rainbowreënboogelbowelmboog
followvolgplowploeg
showskousnowsneeu
widowweduweetowtou
clawklou   
      
...EW     
dewdounewnuut
brewbrouflew/flyflieg
grow/grewgroei   

...MB / ...UM

...MB     
thumbduimdumbdom
combkambombbom
crumbkrummellamblam
climbklim   
      
...UM     
albumalbumdrumdrom
forumforumsumsom
scumskuim   

...ND

...ND     
blindblindbindbind
bandbandblondblond
friendvriendlandland
findvindendeinde
houndhondgroundgrond
windwindhandhand
sandsandlendleen
kindkindlegendlegende
spendspandeerpoundpond
strandstrandstandstaan

...RM / ...LM / KN...

...RM     
armarmwarmwarm
alarmalarmfirmferm
stormstormcharmsjarme
termtermwormwurm
formvorm   
      
...LM     
calmkalmpalmpalm
balmbalsempsalmpsalm
filmfilmhelmhelm
      
KN...     
kneekniekneadknie
knightknegknobknop
knotknoopknowken
knucklekneukelgnawknaag

...RP / ...RT/RD / ...RK

...RP     
chirptjirpcarpkarp
      
...RT/RD     
apartapartcartkar
chart/cardkaartfortfort
passportpaspoortsportsport
shortkorttart(pie)tert
sortsoortcordkoord
beardbaardswordswaard
wordwoordforwardvoorwaards
      
...RK     
clerkklerkaardvarkaardvark
workwerkforkvurk
markmerkmarketmark

...ST / ...EST

...ST* -te plural (e.g nes>neste)
activistaktivis*botanistbotanis*
extremistextremis*gymnastgimnas*
methodistmetodis*passivistpassivis*
pianistpianis*testtoets
restrus*nestnes*
pestpes*postpos*
mostmees*wurstwors
burstbars*chestkas*
coastkus*costkos
contrastkontras*feastfees*
fistvuis*ghost/spookgees*/spook
guestgas*lostlos
wanderlust/lustwanderlus/lus*mastmas*
rustrus*priestpriester
roastroosterpastepasta
hastehaaschastekuis
breastbors*   
      
...EST
  ...STE   
calm>calmer>calmestkalm>kalmer>kalmstehard>harder>hardesthard>harder>hardste
rough>rougher>roughestrof>rowwer>rofstestrong>stronger>strongest sterk>sterker>sterkest
 For many more,seeDegrees of Comparison Vir nog baie, sienTrappe van Vergelyking