If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Idiomatic Phrases

Maak 'n draai. Swing by.
In die haak. Okay. Sure thing.
Gee my 'n luitjie. Give me a ring.
Ek gee nie om nie. I don't mind / care.
Dit maak nie saak nie. It doesn't matter.
Lekker bly. Stay well / Take it easy.
Veels geluk! Congratulations!
Wat makeer?
(Wat makeer jou!)
What's the matter?
(What's your problem!)
In die hande kry. Get hold of.
'n Bietjie baie Rather much.
Vergeet dit! Not on your life!
Toemaar! Never mind. / It's okay.
Soek jy skoor?
Moenie skoor soek nie.
Moenie hier kom skoor soek nie.
Are you looking for trouble?
Don't look for trouble.
Don't look for trouble around here.
In elk geval, ... In any case, ...
Dit wil sê... In other words ...
Met ander woorde ... In other words...
Tussen hakkies ... By the way ...
Wat my betref ... As far as I'm concerned ...
Tog, weet jy ... Mind you though ...
Op die anderkant ... But then again ...
Nou dat jy dit noem ... Now that you mention it ...
O ja, nog iets ... And another thing ...
Op die lange duur ... In the long run ...
Wat dit betref ... When it comes to that ...
Hou my op hoogte ... Keep me posted ...
In werklikheid ... Actually ...
Die eienaardige ding is dat ... The funny thing is ...
Wel, dis net dat ... The thing is ...
Ek lag ...
Ek lag die skoonmaker wen.
Wouldn't it be funny if ...
... the cleaner wins. (present tense only)
Sal jy in staat wees om ... te ... Would you be able to ...
Kom ons wees maar eerlik met mekaar ... Let's face it ...