If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Kardinale Getalle / Cardinal Numbers -- 0-10

nulnil/zero
eenone
twee two
driethree
vierfour
vyffive
sessix
sewe seven
agteight
negenine
tienten

Kardinale Getalle / Cardinal Numbers -- 11-20

elfeleven
twaalftwelve
dertienthirteen
veertienfourteen
vyftienfifteen
sestiensixteen
sewentienseventeen
agtieneighteen
negentiennineteen
twintigtwenty

Kardinale Getalle / Cardinal Numbers -- 20-30

twintigtwenty
een-en-twintigtwenty one
twee-en-twintigtwenty two
drie-en-twintigtwenty three
vier-en-twintigtwenty four
vyf-en-twintigtwenty five
ses-en-twintigtwenty six
sewe-en-twintigtwenty seven
agt-en-twintigtwenty eight
nege-en-twintigtwenty nine
dertigthirty

Kardinale Getalle / Cardinal Numbers -- By 10s

tienten
twintigtwenty
dertigthirty
veertigforty
vyftigfifty
sestigsixty
sewentigseventy
tagtigeighty
negentigninety
honderdhundred
duisendthousand
miljoenmillion
biljoenbillion
triljoentrillion

Rangtelwoorde / Ordinal Numbers

eerste (eerstens)first (firstly)
tweede (tweedens)second (-ly)
derde (derdens)third (-ly)
vierde (vierdens)fourth (-ly)

Breuke / Fractions

'n halfa half
'n derdea third
'n kwarta quarter
'n drie-kwarta three-quarter
'n vyfdea fifth
'n agtstean eighth
'n tiendea tenth

Optel en Aftrek / Add and Subtract

=is; is gelyk aan
+plus
minus
÷deel deur of gedeel deur
xmaal, of vermenigvuldig met


3+2= ?
6+4= ?
5+1= ?
9+9= ?
8+5= ?
11+7=?
12+3=?
15+2=?
13+9=?
14+5=?
 
 
 
 
 
3-2= ?
6-4= ?
5-1= ?
9-9= ?
8-5= ?
11-7=?
12-3=?
15-2=?
13-9=?
14-5=?

Maal en Deel - Multiply and Divide by

3x2= ?
6x4= ?
5x6= ?
9x9= ?
8x9= ?
11x5=?
12x3=?
15x4=?
13x2=?
14x2=?
 
 
 
 
 
3÷3= ?
6÷2= ?
5÷1= ?
9÷3= ?
8÷2= ?
11÷1=?
12÷6=?
15÷5=?
16÷4=?
14÷7=?

Temperature

Know your numbers or you will be stuck.

Wat is die temperatuur? Hoe koud/warm is dit?

Dit is 'X' grade Celcius / Fahrenheit.
Dit is minus 'X' grade, of Dit is 'X' grade benede vriespunt. (below freezing)

In die somer in Suid-Afrika is dit tussen agtien en twee-en-dertig grade Celcius.
In Wisconsin in die somer is dit tussen sestig en 'n honderd grade Fahrenheit.

In die winter in Suid-Afrika is dit gewoonlik tussen minus twee grade en een-en-twintig grade Celcius.
In die winter in Wisconsin is dit gewoonlik tussen veertig en minus twintig grade Fahrenheit.