If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Jy vir My (lied)

Jy het die weg gewys
Jy het my heel gemaak
Jy het my tuis laat kom
Jy het my hart geraak

En waar ek gaan of staan
Ek dra jou in my mee
Jy het my weer laat sing
Jy het my stem gegee

Ek sal nie altyd aan jou kant staan
Maar ek volg jou tot die eind
Al sal die passie ook verby gaan
Tog sal die liefde nie verdwyn

Want jy's vir my nie jou verlede
Jou sentiment jou Ossewa
Jy's vir my alleen die toekoms
Jy vir my Suid-Afrika

Ik kwam als een vreemde hier
Lange geleden aan
Jy het met my gepraat
Ek het jou leer verstaan

Ek ken jou skaduwekant
Ek weet hoe jy kan wees
So Innenemend en geslote
Soms so koud als die Weskussee

Maar jy't my altyd weer ontvang
Met open arms op my gewag
Jy was die uitweg uit die donker
Jy was my daglig na die nag

Jy's vir my nie jou verlede
Jou sentiment jou Ossewa
Jy's vir my alleen die toekoms
Jy vir my Suid-Afrika

Dus doe jou grijse mantel uit
Van koude trots en selfverwyt
Want die plek die sy onskuld
Het verlore
Is ook die plek waar die liefde
Word gebore

Jy's vir my nie jou verlede
Jou sentiment jou Ossewa
Jy's vir my alleen die toekoms
Jy vir my Suid-Afrika

You showed the way
You made me whole
You let me come home
You touched my heart

And where I go or stand
I carry you with me
You let me sing again
You gave me voice

I will not always side with you
But I follow you to the end
Even thou my passion may pass
Yet, will the love not fade

'Cause you are to me not your past
Your sentiment, your ox wagon
To me you are only the future
You to me, South Africa

I came here as a foreigner
Since long ago
You spoke with me
I learned to understand you

I know your shady side
I know how you can be
So perceptive and closed
Sometimes as cold as the West coast sea

But you always received me again
Waited for me with open arms
You are the way from the dark
You are the daylight in the night

To me you are not the past
Your sentiment, your ox wagon
To me you are only the future
You to me, South Africa.

So, discard your gray coat
of cold pride and self rejection
'Cause the place and innocence is lost
It's also the place where love
is being born

To me you are not the past
Your sentiment, your ox wagon
To me you are only the future
You to me, South Africa.