If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Tydwoorde - Time Words

altyd * nooit...nie
(always) * (never)
Ek werk altyd tot 5 uur en ek is nooit laat nie.
I always work till 5 pm and I am never late.
dadelik
(immediately)
Ek wil dadelik met die baas praat.
I want to speak to the boss immediately.
vroeër * later
(earlier) * (later)
Ek was vroeër daar, maar daar was niemand nie. Ek sal later weer kom
I was there earlier, but nobody was there. I will come again later.
verlede week * hierdie week * volgende week
(last * this * next week)
Verlede week was ek in Meksiko. Hierdie week is ek in Chicago. Volgende week is ek in Kanada.
Last week I was in Mexico. This week I am in Chicago. Next week I will be in Canada.
elke week
(every week)
Ons kan elke week tennis speel.
We can play tennis every week.
gewoonlik
(usually)
Ek werk gewoonlik laat op Dinsdag.
I usually work late on Tuesdays.
gelede
(ago)
Tien jaar gelede was ek in die hospitaal met kanker.
Ten years ago I was hospitalized with cancer.
gereeld * soms
(often) * (sometimes)
Jan werk gereeld vir ons en soms werk hy vir julle ook.
Jan works for us regularly and sometimes he works for you too.
selde * dikwels
(seldomly) * (frequently)
Sandy is dikwels vroeg by die werk en sy kom selde laat.
Sandy is often early to work and she seldomly comes late.
gedurig
(constantly)
Hy pla my gedurig oor die geld.
He bothers me constantly about the money.
onlangs * binnekort
(recently) * (soon)
My broer het onlangs Pa geword en hulle verwag binnekort weer.
My brother recently became a dad and they will soon expect again.
skielik
(suddenly)
Die jong meisie het skielik flou geword.
The young girl suddenly fainted.