If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Afrikaans Sayings

Belofte maak skuld. Promises are binding
In die land van die blindes
is die eenoog koning.
In the land of the blind,
the one-eyed is king.
Sy blus is uit. He is exhausted.
Om die bos lei. To deceive.
Die daad by die woord voeg. To suit the action to the word.
Dit slaan my dronk. That beats me.
Stille waters, diepe grond,
onder draai die duiwel rond.
Still waters run deep.
Erfgeld is swerfgeld. Easy come, easy go.
Vol fiemies wees. To be full of whims.
Die gort is gaar. The fat is in the fire.
Sy hande staan vir niks vekeerd nie. His fingers are not all thumbs.
Die hande uit die mou steek. Put the shoulder to the wheel.
Elke huis het sy kruis. There's a skeleton in every cupboard.
Vir iemand 'n klip uit die pad rol. To do somebody a favor.
Stadig oor die klippe. Be careful.  Go slowly.
'n Uiltjie knip. To take a nap.
In sy vuis lag. To laugh up one's sleeve.
Lepel in die dak steek. To die.
Aan iemand se lippe hang. To hang on a persons words.
Hy sal dit nie maak nie. He will not succeed.
Môre is nog 'n dag. Tomorrow will do just as well.
In sy noppies wees. To be pleased as punch.
Gou op sy perdjie wees. To be quick-tempered.
Planke (balke) saag. To snore.
In sy spoor trap. To mind one's P's and Q's.
Iemand in die steek laat. Leave someone in the lurch.
Van toeka se dae af. From time immemorial.
Iets laat vaar. To abandon something.
'n Voëltjie hoor fluit. To hear a rumor.
Voet by stuk hou. To persevere.
Baie ysters in die vuur hê. To have many irons in the fire.
Na my beskeie mening. In my humble opinion.
Van heinde en verre. From wide and far.
Voor dooiemansdeur kom. To find nobody at home.
Probeer is die beste geweer. There's nothing like trying.
Van uitstel kom afstel. Procrastination is the thief of time.
Vrae is vry en die weier daarby. Questions are free,
but also the right of refusal.