If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

'n Gedig is 'n Gedig net om 'n Gedig te Wees

in die kort tydjie vanaand
– soos ‘n digter van ouds
aangehits deur vergange verlange –
pleeg ek gedigte op gedigte

want wat tel en bly
is verse gemummie op papier
wat met elke koplig en oplig
lig werp op hierdie liefdesgedig

‘n gedig is ‘n gedig net om ‘n gedig te wees –
al wat ek jou kan offer
is hierdie gepleegde gedig

in the brief moment tonight
– like a poet of old
moved by bygone longing –
I commit poems upon poems

because what counts and stays
are verses mummified on paper
every time it is picked up, every time it raises a head
light is shed upon this love poem

a poem is a poem, just to be a poem -
all I can offer you
is this committed poem