If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Hulpwerkwoorde - Helping Verbs

sal
sou
gaan
will/shall
would
go/going to
wil
wou
sal wil
sou wou
want to
wanted to
will want to
would have wanted to
kan
kon
sal kan
sou kon
can
could
will be able to
would have been able to
moet
moes
sal moet
sou moes
have to
had to
will have to
would have had to
mag
mag(mog)
sal mag
sou mog
may [permission]
was allowed to
will be allowed to
would have been allowed to
hetdid
   

SAL

(Future: Ek sal werk.)
(Conditional: Ek sou werk, maar my voet is seer)
(Future: Ek gaan boeke koop.)*

WIL

(Modal: Ek wil eet, ek is honger.)
(Past: Ek wou eet, maar daar wasnie kos nie.)
(Fut: Ek sal later wil eet.)
(Cond: Ek sou wou geëet het, maar daar was nie kos nie.)

KAN

(Modal: Ek kan Afrikaans praat.)
(Past: Ek kon Afrikaans praat, maar ek het dit vergeet.)
(Fut: Ek sal Afr. kan praat as jy my help.)
(Cond. Ek sou Afr. kon praat, maar jy het nie gehelp nie.)

MOET

(Modal: Ek moet die president sien!)
(Past: Ek moes die president sien!)
(Fut: EK sal die president moet sien.)
(Cond. Ek sou die pres. moes sien, maar hy was weg.)

MAG

(Modal: Jy mag al die kos eet.)
(Past: Ek mog al die kos eet.)
(Fut: Ek sal mag praat.)
(Cond. Ek sou mog praat, maar daar was nie tyd nie.)

HET

(Past: Ek het gewerk.)

* GAAN

GAAN could be a present tense verb, to which you can add any of the other modals (kan, wil, mag, moet