If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Verstaan

Met deernis, liefde en genade
betrag u daagliks, Heer ons God,
ons doen en late en ons dade
en bepaal ons deel en lot.
 
Ons kyk en sien en leef met die gegewe,
aanvaar die dinge van ons aards bestaan,
maar gee ons Heer net so  ‘n bietjie –
       ‘n bietjie meer verstaan …