If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Ou ou Liedjie

Al lê die berge nog so blou
Staan die ribbok teen die rant
Dink ek darem nog aan jou
Op blouberg se strand
Ek het ‘n huisie by die see
Met skadu's teen die muur
En onder in my whiskeyglas is my bokkie nou weer suur

KOOR

Ek ken ‘n ou ou liedjie
Van lewenswel en wee
Van lang vergane skepe
En kelders in die see
En waterblommetjies in die Boland
Jantjie's in die Kaap
Sê jy's nog lief vir my
Voor jy gaan slaap

Stuur ons net so bietjie reën
Vir die Kambos en Kambroo
Want ek loop die pad al lank my lam
Tot in die klein Karoo

Afrikaners is plesierig, dit kan julle glo
Hulle hou van partytjies en dan maak hulle so

KOOR

Note: Many of the lyrics are pulled from popular verses in Afrikaans to create a specific impression to those who are already acquainted with these other songs and verses. So, on a superficial level, it does not make perfect sense.

Even though the mountains are so blue
The Ribbok stand against the ridge
I am still thinking about you
On the beach at Blouberg
I have a cottage by the sea
With shadows against the wall
And at the bottom of my whiskey glas, my darling has soured again

CHORUS

I know an old old song
About the ways and means in life
About ships long since gone
And cellars in the sea
And watercress in the Boland
Jantjie is in the Cape
Say that you still love me
Before you fall asleep

Send us just a little rain
For the Kambos and the Kambroo
Because I walk the long road my dear
Right into the Klein Karoo

Afrikaans are jolly, that you can count on
They like to have parties, and then they make it work

CHORUS