If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Laatmiddag

Daar sterf 'n kersvlam in sy eie was,
Daar brand 'n vuur en versmoor in sy as,
Al brand jou lig nou sal hy ook vervlou,
Elke bly fakkel verdwyn soos die dou.

Daar bedaar die wind nou en sag sterf die reën,
Ook dit is na alles van êrens geleen
Kan jy die see sien sy wolke en blou
Elke bly brander breek tog so gou.

KOOR

Sal jy deur alles die wind van my keer
Laat skyn die somerson lou op my neer
Ek sal die stofpad vir ons albei vind
Tot waar hy eendag een word met die wind.

Daar bedaar die wind nou en sag sterf die reën,
Ook dit is na alles van êrens geleen
Kan jy die see sien sy wolke en blou
Elke bly brander breek tog so gou.

KOOR 2x

There smothers the flame of the candle in it's own wax,
The burns a fire and chokes in its own ash,
Even if your light burns now, it will dim,
Each happy torch fades like the dew.

There the wind is quieting down and softly fades the rain,
Even that, after all, was borrowed from somewhere
Can you see the sea, it clouds and blue
Each happy wave crashes so rapidly.

CHORUS

Will you thorough it all shun the wind from me
Let the balmy summer sun shine down on you
I will find the dirt road for both of us
Till where it one day becomes one with the wind.

There the wind is quieting down and softly fades the rain,
Even that, after all, was borrowed from somewhere
Can you see the sea, its clouds and (its) blue
Each happy wave crashes so rapidly.

CHORUS 2x