If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Stormwolke

Is jy skuldig aan weemoed en is daai ‘n traan
Wat oor jou wang loop daar waar jy staan
Is jou hart ge-hijack sonder of met geweld
Geweldadig bestorm sonder om te vergeld

Is jy moeggeloop aan die pad wat nêrens gaan nie
En is jy swaargedra aan die goed wat jou voete swaarmaak
Beurend voerentoe sonder ‘n plan
Sonder ‘n plan wat jou kan lei

En gee my stormwolke, net voor jy slaap
Stormwolke elke aand
Stormwolke, stormwolke

Slaap jy saggies met die wete dat alles tot ‘n einde kom
Slaap jy rustig as jy weet dat alles vergaan
En ons tyd hier bloot geleende tyd is
Geleende tyd vir ‘n ewigheid

Wonder jy ook soms of die aarde rond is
En die konings van die aarde ons rondlei aan ons neus
En waar die reën vandaan kom wat ons vensters was
En die son wat dit opdroog van die skadu's op die gras

En gee my stormwolke, net voor jy slaap
Stormwolke elke aand
Stormwolke, stormwolke

Are you guilty of sorrow and is that a tear
That's running over your cheek there where you are standing
Has your heart been hijacked, with or without violence
Violently stormed without repayment

Are you tired of walking the road to nowhere
And are you tired of carrying the stuff that tires your feet
Striving forward without a plan
Without a plan that can lead you

And give me storm clouds, just before you sleep
Storm clouds every evening
Storm clouds, storm clouds

Sleep softly, knowing that all things come to an end
Sleep peacefully when you know that all things disintegrate
And our time here is merely borrowed time
Borrowed time for an eternity

Do you also sometimes wonder if the earth is round
And the kinds of the earth lead us by the nose
And where does the rain come from that washes our windows
And the sun that dries it from the shadows on the grass

And give me storm clouds, just before you sleep
Storm clouds every evening
Storm clouds, storm clouds