If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Vir Ander

Onder dieselfde sterre moet ons twee weer vanaand tot ruste kom
Moet ek myself beheer, en myself bedaar, en my lot aanvaar
Onder ‘n sterrelose hemel sink ek weg en hunker ek na
verre lande, ver vergete in die mis van tyd – nou net soos altyd

Oordeel my vooruit,
vra wat jy ronddra in al jou vra
Breek die stiltestryd, ons moet verander, net vir ander

Sonder dieselfde see aan ons voete
baljaar die branders steeds jaar na jaar
Solank ons stilbly, solank as moontlik,
sal die vrae verdwyn
Bewonder die oë wat jou bewonder agter glas,
geraam in jou kamer, ons moet
Mekaar vergewe, mekaar laat lewe soos wat ons wil,
nou net soos altyd

Oordeel my vooruit,
vra wat jy ronddra in al jou vra
Breek die stiltestryd, ons moet verander, net vir ander

Verander my in tyd dat jy na my kan kyk
en ek kort voor lank net soos jy lyk (x2)
Almal is anders – almal verander

Oordeel my vooruit,
vra wat jy ronddra in al jou vra
Breek die stiltestryd, ons moet verander, net vir ander
Verander - ons moet verander, vir ander, net vir ander (x3)

Under the same stars the two of us have to come to rest
I have to control myself, en calm down, and accept my lot
Under the starless heavens I sink away and yearn for
far off lands, far forgotten in the mist of time – now just like always

Judge me ahead,
ask what you carry around in all your questions
Break the battle of silence; we have to change, just for others

Without the same sea at our feet,
the surf plays still year after year
As long as we keep quiet, as long as possible,
will the questions fade
Admire the eyes that admire you from behind glass,
framed in your room, we have to
Forgive each other, allow each other to live as we want to,
now just as always

Judge me ahead;
ask what what you carry around in all your questions
Break the battle of silence, we have to change, just for others

Change me in time that you will be able to look at me
and before long looking just like you (x2)
Every one is different – everybody changes

Judge me ahead,
ask what you carry around in all your questions
Break the battle of silence, we have to change, just for others
Change - we have to change, for others, just for others (x3)