If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Lisa se Klavier

 Ek het 'n vriendin
Ver by die blou see
Teen die hang van tafelberg
As die son sak
Speel sy die mooiste melodieë    

Haar vingers ken die pad
Opgesluit in wit en swart
Die klavier se grootste vreugde
Hartseer en verlange
Verstaan die hart se diepste smart    

KOOR

Ja, die hele wêreld word stil
En luister in die donker uur
Na die naggeluide
Van Lisa se klavier    

Lisa kan nie ophou as sy eers begin het nie
Sy laat my nooit huis toe loop
Of afskeid neem
Voor my laaste sigaret nie    

Ek staan op haar balkon
En drink haar appelkoostee
En kyk na Kaapstad in die nag
Die liggies en die swart, swart see    

KOOR    

En onder op die sypaadjie
Sien ek die bergie en sy maat
Gaan staan en opkyk
Ver na bo
Vanuit die vullis van Oranjestraat    

Hulle ken al lank die klanke
Wat uit haar woonstel stroom
Lank na twaalf, met die deure oop
Al moan die bure ook al hoe
Word Lisa elke boemelaar se droom

KOOR

I have a friend
far at the blue sea
Against the hang of table mountain
When the sun sets
She plays the most beautiful melodies

Her fingers know the way
locked up in white and black
The pianos greatest joys
Sorrows and longing
Understanding the heart's deepest pain

CHOIR

Yes, the whole world becomes quiet
And listen in the dark hour
to the sounds of the night
from Lisa's piano

Lisa can't stop once she starts
She never let's me walk home
or take leave
before my last cigarette

I stand on her balcony
And drink her apricot tea
And look at Cape Town in the night
The lights and the black, black sea

CHOIR

And under the pavement
I see the 'bergie' and his mate
Stand still and look up
To far above
From the rubbish on Oranje street

For long they know the sounds
that stream from her apartment
Long after twelve, with the doors open
Even thought he neighbors moan fiercely
Lisa becomes the hobo's dream

CHOIR