If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

   Eendag lank gelede was daar drie kinders in Afrika wat op 'n plaas gewoon het. Hulle name was Lien, Ben en Anli. Vroeg een oggend het hulle 'n leeutjie in die bos gekry: die oulikste baba leeu. Hulle het hom Loekie genoem. Hy was 'n lawwe leeu sonder baie mooi maniere, 'n regte rebel, want hy het uit die bos in Afrika weggeloop van sy eie mamma af. Hy het gestap oor berge, onder doringbome deur en oor teerpaaie na die kinders se huis toe, om 'n troetel-leeu te word. 'n Leeu as 'n troeteldier is baie groot pret. Dis net jammer dat hulle bang is vir weerlig en skerpioene en jou gogga-vriende wil opeet. Kom ons vertel die hele storie van Loekie.
 
•1•
    One day a long time ago there were three children who lived on a farm in Africa. Their names were Lien, Ben and Anli. Early one morning they found a lion cub in the bush: the cutest little lion cub. They called him Loekie. He was a silly lion without very good manners, a real rebel, because in the bush in Africa he ran away from his own mother. He walked all the way over mountains, passed underneath thorn trees and over asphalt roads towards the children's home, to become a pet lion. A lion as a pet is great fun. Just a pity that they are afraid of lightning and scorpions, and that they want to eat your bug friends. Let's tell the whole story of Loekie.
 

    'n Troetel leeu is beter as 'n kat, maar baie meer werk. Die kinders het gou agter gekom dat Loekie nie in die huis moet speel nie, want hy het vreeslike poele piepie in die gang gelos waarin almal getrap het. Dit was groot plasse omdat Loekie nie meer 'n klein baba was toe hy by hulle kom bly het nie. Hy was mos al groot genoeg om weg te loop, onthou, en kon in die aande self jag vir kos. Hulle het nooit gevra waar hy gaan eet het nie, maar hy het belowe dat hy nooit mense sal eet nie, ook nie hulle hondjies nie. Net hoenders en so aan.
    Hy wou eintlik van die goggas om die huis eet, maar hulle het hom vertel dat hulle resies jaag met die akkedisse. en dat die toktokkies name het: Horrel en Grompie. Toe het hy hulle ook uitgelos. Hy het baie vir hulle gesit en kyk as hulle die klippe omdop om skerpioene te vang sodat hulle met mekaar kon oorlog maak. Dit was vir hom vreeslik snaaks. Hy was doodbang vir die skerpioene en het gedink die kinders van sy plaas, is die braafste kinders op aarde.
    Loekie kon vreeslik lekker lag. As leeus lag, skud hulle magies vreeslik. En mens kon vir Loekie baie maklik laat lag omdat hy so kielierig was. Net hier aan die onderkant van sy nek. Anli het hom met haar handjies gekielie terwyl Lien en Ben sit om hom vas te hou.
 
•2•
    A pet lion is better than a cat, but much more work. The children quickly realized that Loekie should not play in the house, because he left huge puddles of pee in the hallway with everybody stepping in it. Those were big puddles because Loekie is not a little baby anymore like he used to be when he came to stay with them. He is surely big enough to walk away, remember, he could go hunt by myself at night for food. They never asked where he went to go eat, but he promised the he would never eat people, neither their little dogs. Just the chickens and so on.
    He actually wanted to eat some of the bugs around the house, but they told him that they do races with the lizards, and that the beetles have names: Horrel and Grompie. Then he let them be. He sat watching them often as they turned over the rocks hoping to catch some scorpions so that they could do warfare with each other. It was very amusing to him. He was dead scared of scorpions and thought that the children of his farm were some of the bravest children on earth.
    Loekie really enjoyed laughing. When lions laugh, the tummies shake a lot. And you could make Loekie laugh really easy because he was so ticklish. Just here at the under side of his neck. Anli tickled him with her little hands, while Line and Ben were holding him down.